การประกวดรวมศิลป์พื้นบ้านภาคกลาง “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” เพื่อปลุกกระแสอนุรักษ์สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ จังหวัดอยุธยา


กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดการประกวดรวมศิลป์พื้นบ้านภาคกลาง “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม”
เพื่อปลุกกระแสอนุรักษ์สืบสาน ยกระดับขีดความสามารถ และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับศิลปวัฒนธรรมไทย ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๖ “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นวิศิษฏศิลปิน และเพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเกิดกระแสอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้แสดงความสามารถ รวมถึงยกระดับขีดความสามารถของดนตรี พัฒนาเทคนิคทางการแสดง ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณฯ พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ   ในการประกวดของแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง
          
นางสาวลิปิการ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ตระหนักในคุณค่าของศิลปะการแสดงพื้นบ้าน   ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการแสดงพื้นบ้านถูกรุกโดยสื่อเทคโนโลยีอันหลากหลาย จึงทำให้คนรุ่นใหม่ละเลยหรือลดความสนใจในการแสดงเหล่านี้ แต่หากได้มีการพัฒนาฟื้นฟู และปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุคสมัยก็จะสามารถสร้างความนิยมและรายได้ให้แก่คณะนักแสดงได้อีกครั้ง ด้วยการแสดงพื้นบ้านแต่ละอย่างล้วนมีเสน่ห์และอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป ที่สำคัญการแสดงพื้นบ้านแต่ละประเภทจะเป็นเสมือนตัวแทนทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น นับได้ว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมมาเป็นเวลายาวนาน ทั้งนี้การพัฒนาจะต้องไม่ละเลยและทอดทิ้งซึ่งเอกลักษณ์ดั้งเดิมของการแสดงพื้นบ้านแต่ละท้องถิ่น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคณะนักแสดงและศิลปินทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วย

นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

รองอธิบดี สวธ. กล่าวต่อว่า การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” ยังมีกำหนดจัดการประกวด อีก ๓ ภูมิภาค ดังนี้ ๑) การประกวดรวมศิลป์พื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๒) การประกวดรวมศิลป์พื้นบ้านภาคใต้ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา และ ๓) การประกวดรวมศิลป์พื้นบ้านภาคเหนือ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

คลิปบรรยากาศการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” รวมศิลป์พื้นบ้านภาคกลาง
คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ

ภาพบรรยากาศในการประกวดฯ

อาจารย์สุรัตน์ จงดา ประธานกรรมการตัดสินฯ


สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดรวมศิลป์พื้นบ้านภาคกลาง ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานฯ และเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ คณะศิลป์ชาตรี จังหวัดจันทบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เงินรางวัล ๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ คณะสืบสานศิลป์  จังหวัดนครปฐม
          
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับถ้วยรางวัลจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ คณะวิษณุปาณัม   จังหวัดนครปฐม 
          
รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่
     
๑. คณะรวมศิลป์ ระบิลเรือง เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
     
๒. คณะช่อพิกุล จังหวัดสุพรรณบุรี


บทสัมภาษณ์อาจารย์สุรัตน์ จงดา ประธานกรรมการตัดสินฯ
คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ


บทสัมภาษณ์คณะศิลป์ชาตรี จังหวัดจันทบุรี ทีมรางวัลชนะเลิศ
คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ

โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เชิญชวนทุกท่านร่วมกันส่งกำลังใจ และติดตามการประกวด “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” อีก ๓ ภูมิภาค ผ่านช่องทางของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมการประกวดหรือข้อมูลทางวัฒนธรรมได้ทาง www.culture.go.th เฟซบุ๊ก กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและ line@วัฒนธรรม


พาพันไฟท์ติ้งพาพันเคลิ้มพาพันรักสัตว์
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่