มีแฟนคลับอเมริกาเถียงว่า อเมริกาไม่ได้ฆ่าล้างเผ่าพันธ์อินเดียนแดง คุณเชื่อติ่งคนนี้หรือไม่(จากการสนทนาสงครามยูเครน)

จากสงครามยูเครน  ติ่งเมกากล่าวหารัสเซียฆ่าล้างเผ่าพันธ์  พอผมถามถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธ์อินเดียนแดงของอเมริกา  ติ่งเค้าก็เถียงว่าเมกาเปล่าทำนะ ใครกล่าวหาอเมริกาแปลว่าไม่รู้ประวัติศาสตร์ที่แท้จริง  มีติงเมกาเถียงหน้าดำคร่ำเคร่งว่าเมกาไม่ได้ฆ่าล้างเผ่าพันธ์อินเดียนแดง  มาเยาะเย้ยอ้างนู่นอ้างนี้ว่า  คนที่กล่าวหาอเมริกาเป็นพวกไม่รู้ประวัติศาสตร์จริง เลยอยากถามความเห็นท่านอื่นๆด้วยครับว่าคิดอย่างไรกันบ้างอันนี้ความเห็นจากกระทรวงการต่างประเทศจีนผมเอามาเป็นตัวนำก่อน แล้วจะค่อยๆทยอยลงความเห็นจากมุมต่างๆทั่วโลก  ใครจะสนับสนุน ใครจะคัดค้านเห้นตามติ่งเมกาขอเชิยแสดง คคห กันได้ตามสะดวกครับ

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/202203/t20220302_10647120.html
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวอเมริกันอินเดียน—ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และหลักฐานที่แท้จริง
2022-03-02 10:59
คำว่า "การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์" ที่มาจากคำภาษากรีกโบราณว่าgenos  (เชื้อชาติ ชาติ หรือเผ่า) และภาษาละตินcaedere ("การฆ่า การทำลายล้าง") ได้รับการประกาศเกียรติคุณครั้งแรกโดย Raphael Lemkin นักวิชาการด้านกฎหมายชาวโปแลนด์-ยิว ในหนังสือของเขาในปี 1944 กฎฝ่ายอักษะใน ยุโรปยึดครอง แต่เดิมหมายถึง "การทำลายชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์"
ในปี พ.ศ. 2489 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN) ได้ยืนยันว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นอาชญากรรมภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศในมติที่ 96 ซึ่งระบุว่า “การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นการปฏิเสธสิทธิของการดำรงอยู่ของกลุ่มมนุษย์ทั้งหมด เนื่องจากการฆาตกรรมเป็นการปฏิเสธสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ ของมนุษย์แต่ละคน การปฏิเสธสิทธิในการดำรงอยู่ดังกล่าวทำให้จิตสำนึกของมนุษยชาติตกตะลึง … และขัดต่อกฎหมายทางศีลธรรม จิตวิญญาณ และจุดมุ่งหมายของสหประชาชาติ”
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2491 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้รับรองมติ 260A หรืออนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษอาชญากรรมการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2494 มติดังกล่าวระบุว่า “การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครั้งประวัติศาสตร์ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อมนุษยชาติในทุกช่วงเวลา” บทความ II ของอนุสัญญากำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นการกระทำใด ๆ ต่อไปนี้ซึ่งกระทำโดยเจตนาที่จะทำลายกลุ่มระดับชาติ ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ หรือศาสนา ทั้งหมดหรือบางส่วน เช่น: (a) การสังหารสมาชิกของกลุ่ม; (ข) ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อร่างกายหรือจิตใจต่อสมาชิกของกลุ่ม (c) จงใจสร้างเงื่อนไขของกลุ่มของชีวิตที่คำนวณเพื่อนำมาซึ่งการทำลายทางกายภาพทั้งหมดหรือบางส่วน; (ง) กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการคลอดบุตรภายในกลุ่ม (จ) การบังคับย้ายลูกของกลุ่มไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง สหรัฐอเมริกาให้สัตยาบันอนุสัญญาในปี 2531
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายภายในประเทศของสหรัฐฯ ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา ในมาตรา 1091 ของหัวข้อ 18 ให้คำจำกัดความการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ว่าเป็นการโจมตีที่รุนแรงโดยมีเจตนาเฉพาะที่จะทำลายกลุ่มชาติพันธุ์ เชื้อชาติ หรือศาสนา ทั้งหมดหรือบางส่วน คำจำกัดความที่คล้ายกับอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกัน และการลงโทษอาชญากรรมการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ตามบันทึกทางประวัติศาสตร์และรายงานของสื่อ นับตั้งแต่ก่อตั้ง สหรัฐอเมริกาได้กีดกันชาวอินเดียนแดงจากสิทธิในการมีชีวิตและสิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมขั้นพื้นฐานผ่านการสังหาร การพลัดถิ่น และการบังคับกลืนกิน เพื่อพยายามขจัดให้หมดไปทั้งทางร่างกายและวัฒนธรรม กลุ่มนี้. แม้กระทั่งทุกวันนี้ ชาวอินเดียยังคงเผชิญกับวิกฤตอัตถิภาวนิยมอย่างร้ายแรง
ตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศ สิ่งที่สหรัฐอเมริกาทำกับชาวอินเดียนแดงครอบคลุมการกระทำทั้งหมดที่นิยามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และถือเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างไม่อาจโต้แย้งได้ นโยบายต่างประเทศของนิตยสารอเมริกันให้ ความเห็นว่าการก่ออาชญากรรมต่อชนพื้นเมืองอเมริกันนั้นสอดคล้องกับคำจำกัดความของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศฉบับปัจจุบัน
บาปที่ลึกซึ้งของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นรอยเปื้อนทางประวัติศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกาไม่เคยสามารถล้างได้ และโศกนาฏกรรมอันเจ็บปวดของชาวอินเดียนแดงเป็นบทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรลืม

I. หลักฐานการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของรัฐบาลสหรัฐฯ ต่อชาวอินเดียนแดง
1. การดำเนินการที่นำโดยรัฐบาล
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2319 สหรัฐอเมริกาได้ก่อตั้งขึ้นด้วยปฏิญญาอิสรภาพซึ่งกล่าวอย่างเปิดเผยว่า “พระองค์ (กษัตริย์อังกฤษ) ได้ตื่นเต้นกับการจลาจลในประเทศในหมู่พวกเราและได้พยายามที่จะนำชาวชายแดนของเรา พวกป่าเถื่อนอินเดียนไร้ปรานี” และประณามชนพื้นเมืองอเมริกันว่าเป็น “คนป่าอินเดียที่ไร้ความปราณี”
รัฐบาลและผู้นำสหรัฐฯ ปฏิบัติต่อชนพื้นเมืองอเมริกันด้วยความเชื่อในความเหนือกว่าและอำนาจสูงสุดของคนผิวขาว ออกเดินทางเพื่อทำลายล้างชาวอินเดียนแดง และพยายามขจัดเผ่าพันธุ์ด้วย "การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทางวัฒนธรรม"
ในช่วงสงครามประกาศอิสรภาพของอเมริกา (ค.ศ. 1775-1783) สงครามอิสรภาพครั้งที่สอง (ค.ศ. 1812-1815) และสงครามกลางเมือง (ค.ศ. 1861-1865) บรรดาผู้นำสหรัฐฯ ต่างกระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจการเพาะปลูกของตนให้เป็นส่วนเสริมของลัทธิล่าอาณานิคมของยุโรปและเพื่อ ขยายอาณาเขตของตน โลภดินแดนอินเดียอันกว้างใหญ่ และโจมตีชนเผ่าอินเดียนหลายพันครั้ง สังหารผู้นำอินเดีย ทหาร และแม้แต่พลเรือน และยึดครองดินแดนอินเดียเพื่อตนเอง
ในปีพ.ศ. 2405 สหรัฐอเมริกาได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติที่อยู่อาศัยซึ่งกำหนดให้พลเมืองอเมริกันทุกคนที่อายุเกิน 21 ปี โดยมีค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเพียง 10 ดอลลาร์สหรัฐ สามารถซื้อที่ดินทางทิศตะวันตกได้ไม่เกิน 160 เอเคอร์ (ประมาณ 64.75 เฮกตาร์) . เมื่อถูกล่อโดยแผ่นดิน คนผิวขาวได้รุมเข้ามาในพื้นที่อินเดียและเริ่มการสังหารหมู่ที่ส่งผลให้ชาวอินเดียเสียชีวิตหลายพันคน
ผู้นำรัฐบาลสหรัฐในขณะนั้นอ้างอย่างเปิดเผยว่าผิวหนังของคนอินเดียสามารถลอกออกเพื่อทำรองเท้าบู๊ตสูงได้ ว่าชาวอินเดียนแดงจะต้องถูกทำลายล้างหรือถูกขับไล่ไปยังสถานที่ที่ไม่มีใครไป และชาวอินเดียนแดงจะต้องถูกกำจัดโดยเร็ว และนั่น คนอินเดียที่ตายแล้วเท่านั้นที่เป็นชาวอินเดียนแดงที่ดี ทหารอเมริกันมองว่าการสังหารชาวอินเดียนแดงเป็นเรื่องธรรมชาติ กระทั่งเป็นเกียรติ และไม่ยอมหยุดจนกว่าพวกเขาจะถูกสังหารทั้งหมด สำนวนแสดงความเกลียดชังและความทารุณที่คล้ายกันมีอยู่มากมาย และได้รับการบันทึกไว้อย่างดีในเอกสารเกี่ยวกับการทำลายล้างของชนพื้นเมืองอเมริกันหลายฉบับ

2. การสังหารหมู่นองเลือดและความโหดร้าย
เนื่องจากชาวอาณานิคมตั้งรกรากในอเมริกาเหนือ พวกเขาได้ล่ากระทิงอเมริกันอย่างเป็นระบบและกว้างขวาง ตัดแหล่งอาหารและการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานของชาวอินเดียนแดง และทำให้พวกมันตายจากความอดอยากเป็นจำนวนมาก
สถิติเปิดเผยว่านับตั้งแต่ได้รับเอกราชในปี พ.ศ. 2319 รัฐบาลสหรัฐฯ ได้โจมตีชนเผ่าอินเดียนกว่า 1,500 ครั้ง สังหารชาวอินเดียนแดง ยึดดินแดน และก่ออาชญากรรมนับไม่ถ้วน ในปี ค.ศ. 1814 รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ออกคำสั่งว่าจะมอบรางวัล 50 ถึง 100 ดอลลาร์สำหรับการมอบกะโหลกอินเดียแต่ละอัน นักประวัติศาสตร์ชาวอเมริกัน เฟรเดอริค เทิร์นเนอร์ ยอมรับในความสำคัญของพรมแดนในประวัติศาสตร์อเมริกาซึ่งเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2436 ว่าแต่ละเขตแดนได้รับชัยชนะจากการทำสงครามกับชาวอินเดียนแดงหลายครั้ง
California Gold Rush ยังทำให้เกิดการสังหารหมู่ในแคลิฟอร์เนียอีกด้วย ปีเตอร์ เบอร์เนตต์ ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียคนแรก เสนอสงครามล้างเผ่าพันธุ์กับชนพื้นเมืองอเมริกัน ก่อให้เกิดการเรียกร้องให้มีการกำจัดชาวอินเดียนแดงในรัฐนี้เพิ่มมากขึ้น ในแคลิฟอร์เนียในช่วงทศวรรษที่ 1850 และ 60 กะโหลกศีรษะหรือหนังศีรษะของอินเดียมีมูลค่า 5 ดอลลาร์ ในขณะที่ค่าจ้างรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ 25 เซ็นต์ จากปี พ.ศ. 2389 ถึง พ.ศ. 2416 ประชากรอินเดียในแคลิฟอร์เนียลดลงเหลือ 30,000 จาก 150,000 คน ชาวอินเดียจำนวนนับไม่ถ้วนเสียชีวิตจากการทารุณกรรม การสังหารหมู่ที่สำคัญบางส่วน ได้แก่ :
◆ในปี พ.ศ. 2354 กองทหารอเมริกันปราบเทคัมเซห์ผู้นำชาวอินเดียที่มีชื่อเสียงและกองทัพของเขาในยุทธการที่ทิพเพคาโน เผาเมืองพรอสส์ทาวน์ เมืองหลวงของอินเดียและสังหารหมู่อย่างโหดเหี้ยม
◆ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2356 ถึงมกราคม พ.ศ. 2357 กองทัพสหรัฐฯ ได้เปิดสงครามลำธารกับชนพื้นเมืองอเมริกัน หรือที่เรียกว่ายุทธการโค้งเกือกม้า เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2357 ทหารประมาณ 3,000 นายโจมตีชาวครีกอินเดียนที่ Horseshoe Bend รัฐมิสซิสซิปปี้ นักรบครีกกว่า 800 คนถูกสังหารในการต่อสู้ ส่งผลให้กำลังทหารของครีกลดลงอย่างมาก ภายใต้สนธิสัญญาฟอร์ทแจ็คสันซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 9 สิงหาคมของปีเดียวกัน ครีกส์ได้มอบที่ดินมากกว่า 23 ล้านเอเคอร์ให้กับรัฐบาลสหรัฐ
◆เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2407 ศิษยาภิบาล John Chivington สังหารชาวอินเดียที่ Sand Creek ทางตะวันออกเฉียงใต้ของโคโลราโด เนื่องจากการคัดค้านของชาวอินเดียสองสามคนในการลงนามในข้อตกลงการให้ที่ดิน มันเป็นหนึ่งในการสังหารหมู่ที่โด่งดังที่สุดของชนพื้นเมืองอเมริกัน Maria Montoya ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กกล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่าทหารของ Chivington ถลกหนังผู้หญิงและเด็ก ตัดหัวพวกเขา และพาพวกเขาไปตามถนนเมื่อพวกเขากลับมาที่เดนเวอร์
เจมส์ อนายา อดีตผู้รายงานพิเศษของ UN ด้านสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง ได้ส่งรายงานของเขาหลังจากการเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2555 ตามรายงานของลูกหลานของเหยื่อการสังหารหมู่ที่แซนด์ครีกในปี 2407 มีผู้ติดอาวุธประมาณ 700 คน ทหารสหรัฐฯ บุกโจมตีและยิงใส่ชาวไชแอนน์และอาราปาโฮ ที่อาศัยอยู่ในเขตสงวนอินเดียนแซนด์ครีกในโคโลราโด รายงานของสื่อแสดงให้เห็นว่าการสังหารหมู่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตระหว่าง 70 ถึง 163 คนจากสมาชิกในเผ่ามากกว่า 200 คน สองในสามของผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงหรือเด็ก และไม่มีใครรับผิดชอบต่อการสังหารหมู่นี้ รัฐบาลสหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงชดเชยกับลูกหลานของชนเผ่า ซึ่งยังไม่ได้รับการส่งมอบมาจนถึงทุกวันนี้
◆เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2433 ใกล้ลำธาร Wounded Knee ในเซาท์ดาโคตา กองทหารสหรัฐฯ ได้ยิงใส่ชาวอินเดียนแดง สังหารและทำร้ายผู้คนมากกว่า 350 คนตามบันทึกของรัฐสภาสหรัฐฯ หลังจากการสังหารหมู่ที่หัวเข่าที่ได้รับบาดเจ็บ การต่อต้านติดอาวุธของอินเดียส่วนใหญ่ถูกระงับ ทหารสหรัฐประมาณ 20 นายได้รับรางวัลเหรียญเกียรติยศ
◆ในปี พ.ศ. 2473 สำนักงานกิจการอินเดียของสหรัฐฯ ได้เริ่มทำหมันสตรีชาวอินเดียผ่านโครงการบริการสุขภาพของอินเดีย การทำหมันได้ดำเนินการในนามของการปกป้องสุขภาพของผู้หญิงอินเดีย และในบางกรณีก็ทำได้โดยปราศจากความรู้ของผู้หญิง สถิติชี้ให้เห็นว่าในช่วงต้นทศวรรษ 1970 ผู้หญิงอินเดียในวัยเจริญพันธุ์มากกว่า 42% ได้รับการทำหมัน ส่งผลให้ชนเผ่าเล็กๆ หลายเผ่าใกล้จะสูญพันธุ์ ในปี 1976 ผู้หญิงอินเดียประมาณ 70,000 คนถูกบังคับให้ทำหมัน

3. การขยายตัวทางทิศตะวันตกและการบังคับอพยพ
ในช่วงแรกๆ สหรัฐอเมริกาถือว่าชนเผ่าอินเดียนเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจอธิปไตย และจัดการกับพวกเขาในด้านที่ดิน การค้า ความยุติธรรม และประเด็นอื่นๆ ส่วนใหญ่ผ่านสนธิสัญญาที่มีการเจรจา และบางครั้งผ่านสงคราม ในปี ค.ศ. 1840 สหรัฐอเมริกาได้สรุปสนธิสัญญามากกว่า 200 ฉบับกับชนเผ่าต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสนธิสัญญาที่ไม่เท่าเทียมกันซึ่งเข้าถึงได้ภายใต้แรงกดดันทางการทหารและการเมืองของสหรัฐฯ และผ่านการหลอกลวงและการบีบบังคับ และมีผลผูกพันกับชนเผ่าอินเดียนเท่านั้น สนธิสัญญาถูกใช้เป็นเครื่องมือหลักในการใช้ประโยชน์จากชนเผ่าอินเดียนแดง
ในปี ค.ศ. 1830 สหรัฐอเมริกาได้ผ่านพระราชบัญญัติการกำจัดอินเดียนแดงซึ่งเป็นการจัดตั้งสถาบันการบังคับย้ายถิ่นฐานของชาวอินเดียนแดงในประเทศ พระราชบัญญัติดังกล่าวทำให้ชนเผ่าอินเดียนมีสิท
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่