ผมขอคัดค้านการแสดงธรรม ให้อรรถะของธรรม ที่คิดเอง โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ (เฉพาะในส่วนที่ผมนำเสนอ)

กระทู้สนทนา
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
ผมขอคัดค้านการแสดงธรรม ให้อรรถะของธรรม ที่คิดเอง โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ ..(ผมจะยกพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ขั้นอรรถกถามาคัดค้าน)
https://youtu.be/hOMxKKic1Vk
คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ
 พระอาจารย์คึกฤทธิ์  นาทีที่ 40:40
..ลองหยุดภาพตรงนี้ขณะที่วิญญาณดวงนี้ดับไป..หยุด..วิญญาณดวงใหม่ยังไม่เกิดขึ้น..อารมณ์ใหม่ก็ยังไม่มี อารมณ์เก่าก็ดับไปแล้ว..ณ ที่นี้ วิญญาณก็ไม่มี รูปก็ไม่มี นามก็ยังไม่เกิดขึ้น..ตรงนี้คือความว่าง..ที่ๆไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับ..เพราะเกิดดับนั่นคือขันธ์ 5 เกิดดับ..แต่ณที่นี้ขันธ์ 5 ไม่มี...ฉะนั้นสภาวะว่างๆตรงนี้เป็นสภาวะที่มีอยู่..และสภาวะว่างๆตรงนี้เป็นคนรู้การดับของวิญญาณ..การเกิดของวิญญาณ..เพราะในเมื่อวิญญาณไม่ใช่เราเพราะเราสั่งมันไม่ได้......นั่นแสดงว่ามีสิ่งสิ่งหนึ่งที่รู้วิญญาณเกิดดับอยู่ตลอดเวลา..สิ่งสิ่งนั้นจะต้องละเอียดกว่าวิญญาณเป็นที่รองรับของวิญญาณ..เป็นคนที่เข้าไปรู้วิญญาณได้. ในเมื่อวิญญาณที่ดับไปแล้วและสิ่งที่เข้าไปรู้วิญญาณไม่ใช่วิญญาณ แสดงว่าสิ่งที่รู้วิญญาณไม่ได้ดับไปตามวิญญาณ  วิญญาณดับไปและวิญญาณดวงใหม่เกิดขึ้น. สิ่งๆหนึ่งที่กำลังรู้ว่าวิญญาณหายไป และวิญญาณใหม่เกิดขึ้น นั่นคือ ความว่างตรงนี้มันรู้ทุกเรื่องใช่ม่ะ แต่มันไม่ได้เกิดดับไปกับวิญญาณ ดังนั้นอาตมาจึงเปรียบให้ดูหยาบๆว่า โยมเห็นแมวตั้งแต่เล็กตั้งแต่เกิดมา จนกระทั่งตายคนเอาไปเผา เหลือขี้เถ้า ถ้าโยมเป็นแมวโยมจะไม่เห็นขี้เถ้าของตัวเอง แต่นั่นแสดงว่าโยมไม่ใช่แมว แมวไม่ใช่โยม ผู้สังเกตไม่ใช่สิ่งที่ถูกสังเกต สิ่งที่ถูกสังเกตก็เป็นสิ่งหนึ่งผู้สังเกตก็เป็นสิ่งหนึ่ง พระพุทธเจ้าให้เรารู้จัก แยกผู้สังเกตและสิ่งที่ถูกสังเกตออกจากกัน ..นั่นก็คือวิมุตหรือนิพพานรู้การเกิดขึ้นของวิญญาณ รู้การหายไปรู้การเกิดขึ้นใหม่รู้การหายไป แต่ตัวมันเองสแตนบายอยู่ตลอดเลยนิ่งสนิทไม่เกิดไม่ดับ แต่รู้การเกิดดับของทุกสิ่งทุกอย่าง เข้าใจไหมเห็นภาพทั้งหมดนี้โดยพุทธวจนทั้งนั้น
------------------
(จขกท..สรุป) :  พระอาจารย์คึกฤทธิ์ อธิบายว่า 
1..มีสภาวะว่างๆระหว่างที่ วิญญาณดวงเก่าดับ และวิญญาณดวงใหม่เกิด และ ณที่นี้ขันธ์ 5 ไม่มี แต่มีวิมุตหรือนิพพานซึ่งสแตนบายอยู่ตลอดเลยนิ่งสนิทไม่เกิดไม่ดับ 
2..นิพพานรู้การเกิดดับของวิญญาณ 
-------------------
@@@@@@
พระอาจารย์คึกฤทธิ์ : มีสภาวะว่างๆระหว่างที่ วิญญาณดวงเก่าดับ และวิญญาณดวงใหม่เกิด และ ณที่นี้ขันธ์ 5 ไม่มี แต่มีวิมุตหรือนิพพานซึ่งสแตนบายอยู่ตลอดเลยนิ่งสนิทไม่เกิดไม่ดับ 
(จขกท.) ขอคัดค้านโดยอ้าง 
1..พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๐  พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๗ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
****************
2..คู่มือพระอภิธัมมัตถสังคหะ
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
@@@@@
พระอาจารย์คึกฤทธิ์ : นิพพานรู้การเกิดดับของวิญญาณ
(จขกท.) ขอคัดค้าน " มีตรงไหนในพระไตรปิฎก ว่า นิพพานรู้การเกิดดับของวิญญาณ 
(จขกท.) 1..ในพระสูตรกล่าวว่า ในพระนิพพานนั้น ชื่อว่าไม่มีอารมณ์ อรรถกถา ชี้แจงว่าเพราะไม่มีอารมณ์อะไรๆ เป็นที่ยึดเหนี่ยว  2....แต่นิพพานเป็น อารมณ์ หรือผู้ถูกรู้ ดังแสดงใน นิพพานสูตรที่ ๑ ว่า พระนิพพานท่านเรียกว่า อายตนะเพราะเป็นอารัมมณปัจจัย หริอเป็นอารมณ์ของโลกุตตรจิต(มรรคญาณและผลญาณ) เป็นต้น " ดังแสดงใน พระสูตรและ อรรถกถาข้างล่าง
นิพพานสูตรที่ ๑
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
อรรถกถา
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
@@@@@@@@@@@@@@@
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่