" สัตว์ "ตอนที่ 20 :อานนท์! จงเห็นว่า..เรา(ตถาคต)..ในสมัยนั้น..ได้มีความเป็น..โชติปาลมานพ

กระทู้สนทนา

https://etipitaka.com/read/thai/13/297/
 ๑. ฆฏิการสูตร
...
...
{ เรื่องย่อยๆ..
ฆฏิการมานพชวนเพื่อนที่ชื่อ..โชติปาลมานพ..ไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้ากัสสป
แต่โชติปาลมานพ...ไม่เชื่อว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าๆ.. เลยปฏิเสธว่าจะไม่ไป
ฆฏิการมานเลย " จิกมวยผม " ของเพื่อน..ให้ไปฟังธรรม...
สุดท้าย...โชติปาลมานพย่อมไปฟังธรรม   เมื่อได้ฟังแล้วจึงขอออกบวช
แต่..ฆฏิการมานพไม่ได่ออกบวช.. เพราะว่ามีบิดามารดาตาบอดที่จะต้องดูแล..
แต่..ฆฏิการมานพเป็นอนาคามีบุคคล...จบเรื่องย่อยๆ}
...
...
 [๔๒๒] ดูกรอานนท์ เธอจะพึงมีความคิดเห็นว่า สมัยนั้น คนอื่นได้เป็นโชติปาล มาณพแน่นอน 
แต่ข้อนั้นเธอไม่ควรเห็นอย่างนั้น 

{ อานนฺท เอวํ ทฏฺฐพฺพํ อหํ เตน สมเยน โชติปาโล มาณโว อโหสินฺติ ฯ }
" สมัยนั้นเราได้เป็นโชติปาลมาณพ. "

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้ว 
ท่านพระอานนท์ ยินดีชื่นชมพระภาษิตของ พระผู้มีพระภาคแล้ว ดังนี้แล. 
จบ ฆฏิการสูตร ที่ ๑.

สรุป..

คนไม่รูบาลีอย่างผมจะแปล..บาลีข้อความนี้ให้ฟังว่า...

อานนฺท เอวํ(อย่างนี้) ทฏฺฐพฺพํ(เห็นว่า) อหํ(เรา) เตน(ในที่นั้น) สมเยน(สมัย) โชติปาโล มาณโว(มานพ) อโหสินฺติ(ได้มีความเป็น..ดังนี้) ฯ
อานนท์! จงเห็นว่า..เรา(ตถาคต)..ในสมัยนั้น..ได้มีความเป็น..โชติปาลมานพ

อันนี้..เข้าใจไหม..??? ==> " ได้มีความเป็น..โชติปาลมานพ "
ความหมายคือ.. ท่านนะ  ในสัยนั้น..ได้ความมีแห่งขันธ์5...โดยที่ขันธ์5นั้นโลกเรียกว่า " โชติปาลมานพ "

ตถาคต..ไม่ใช่.. ไม่เป็น  " ขันธ์5ที่ชื่อโชติปาลมานพ "...  แต่ท่าน..ได้มีขันธ์5... " ที่ชื่อโชติปาลมานพ "

แม้น... ปัจจุบันในพุทธกาลก็ตาม..   
ตถาคต..ไม่ใช่.. ไม่เป็น  " ขันธ์5ที่ชื่อตถาคต "...  แต่ท่าน..ได้มีขันธ์5... " ที่ชื่อตถาคต  "

มันจึงเป็นที่มา.. ที่ไปแปลคำว่า " ตถาคต  "..ว่า " สัตว์ "...ในอนุราธสูตร.. หรือ..ยมกสูตร..เป็นต้น
เพราะเหตุที่ไม่เข้าใจว่า...  ตถาคต..นะมี  และ..ตถาคตไม่ใช่.. ตถาคตไม่เป็น...ขันธ์5
แม้เราเอง... แม้สัตว์ทั้งหลาย... ก็มี  และ..ไม่ใช่ - ไม่เป็น...ขันธ์5

สัตว์ทั้งหลาย..เป็นคนละสิ่งกับขันธ์5   แต่ดันไปเข้าใจว่าเราคือขันธ์5  ขันธ์5คือเรา
ไม่ใช่เตลิดเปิดเปิง...กลายไปเป็นว่า  " ไม่มีเรา - เราไม่มี "
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่