อยากสนับสนุนงานวิจัยและลดหย่อนภาษี เงินบริจาคให้ สวทช. ลดหย่อนภาษีได้

เราอาจจะรู้ว่าเงินบริจาคให้โรงพยาบาลให้วัดให้โรงเรียนสามารถลดหย่อนภาษีได้ หลายคนก็อยากบริจาคเพราะโรงพยาบาลก็เอาเงินบริจาคไปทำประโยชน์ต่อก็เหมือนได้ช่วยคนทางอ้อม แต่ถ้าใครอยากสนับสนุนการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เดี๋ยวนี้ก็มีหน่วยงานที่รับบริจาคและเอาไปลดหย่อนภาษีได้ เรื่องนี้มีมานานแล้วแต่เผื่อมีใครยังไม่รู้

กรมสรรพากรได้ออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 717) พ.ศ. 2564 ให้แก่กองทุนฯ ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 กองทุน ได้แก่ 
1) กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
2) กองทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)
3) กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข ภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
4) กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ภายใต้สำนักงานมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)

โดยให้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีแก่ผู้บริจาคเงินให้กองทุนฯ ดังกล่าว ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริจาคเงินเข้ากองทุนที่ดำเนินการหรือสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

ลิ้งค์ไฟล์พระราชกฤษฎีกา > https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dc717.pdf

โดยของสวทช. จะลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ถ้าบริจาคเงินตั้งแต่ 26 พ.ค. 64 จนถึง 31 ธ.ค. 65โดยโครงการวิจัยที่เข้าโครงการนี้ก็มี
-การเรียนรู้สะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยปฏิบัติจริงและพัฒนาทักษะปฏิบัติด้วยโครงงานด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
-ชุดตรวจ NanoCovid-19 ATK (professional use) สำหรับตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด 19 (ในหน้ารายละเอียดโครงการเขียนว่าสิ้นสุดรับบริจาควันที่ 30 พ.ย. 64 แต่ยังมีชื่อโครงการนี้ขึ้นอยู่ก็ไม่รู้ยังไง) 
-หมวกควบคุมแรงดันลบและบวก nSPHERE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ COVID-19
-การทดสอบ "วัคซีน Covid-19 แบบพ่นจมูก (NASTVAC)" ในมนุษย์
เข้าไปดูรายละเอียดแต่ละโครงการได้ที่ https://www.nstda.or.th/tei/รายชื่อโครงการที่เปิดรับบริจาค.html

เข้าไปดูรายละเอียดการบริจาคเงินผ่าน e-donation และดาว์นโหลดแบบฟอร์มสำหรับการบริจาคในนามนิติบุคคล ได้ที่ https://www.nstda.or.th/tei/service/tax.html

รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้ใน https://www.nstda.or.th/tei/images/Document/RDI_FAQ.pdf

ส่วนของหน่วยงานอื่นมีข้อมูลไม่มากเท่าของสวทช.

ส่วนของหน่วยงานสกว.บริจาคได้โดยการ
(1) นำส่งเป็นเช็คธนาคาร สั่งจ่าย “สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย”
(2) โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ชื่อบัญชี กองทุนสนับสนุนการวิจัย - เงินบริจาคเข้ากองทุน เลขที่บัญชี 007 – 0 – 19602 - 8

โดยให้ผู้บริจาคจัดส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแบบฟอร์มการขอบริจาคเงิน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : https://www.trf.or.th/donate ) มายัง งานการเงิน สกว. หรือ E-mail: trfdonation@trf.or.th

แต่เวป https://www.trf.or.th/donate ดูจะเข้าไม่ได้ ก็ไม่รู้ว่าจะเอาแบบฟอร์มเพื่อแจ้งการโอนเงินเพื่อให้ออกใบเสร็จรับเงินยังไง

มีหมายเหตุว่า
*** การบริจาคที่กระทำก่อน 31 ธันวาคม 2562 จะได้รับการยกเว้นเงินได้สำหรับคำนวณภาษีจำนวนสองเท่าของเงินบริจาค และการบริจาคหลังจากนั้นจะได้รับการยกเว้นเงินได้เท่ากับจำนวนเงินบริจาค

ดูรายละเอียดการบริจาคและ qr code promtpay สำหรับแสกนบริจาคเงินได้ที่
https://www.facebook.com/ThailandScienceResearchandInnovation/photos/a.385032511515752/2421314964554153/

ของกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข ภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://www.hsri.or.th/researcher/information/donate ในหน้าแบบฟอร์มแจ้งบริจาคจะมีเลขที่บัญชีอยู่ โดยต้องส่งแบบฟอร์มและหลักฐานการโอนเงินเพื่อให้ออกใบเสร็จรับเงิน
การบริจาคตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

ส่วนของสำนักงานมาตรวิทยาแห่งชาติ ไม่สามารถหาข้อมูลกองทุนพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยาได้
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่