เพราะอะไรปัญหายาเสพติดหรือปัญหาอื่นๆ ไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งๆ ที่เรามีหน่วยงานรัฐมากมายแก้ปัญหานั้นๆ

กระทู้คำถาม
ก่อนอื่นต้องกล่าวถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม  ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะนึกถึงหน่วยงานที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม
นั้นก็คือ หน่วยงานตำรวจ  และอาจจะตำหนิการทำงานในรูปแบบต่างๆ  แต่เมื่อมาดูในส่วนของอำนาจหน้าที่หน่วยงานอื่น
ที่มีอำนาจเหมือนตำรวจนั้นมีหลายหน่วยงาน   

สำหรับปัญหาที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วนที่สุดในสังคม ก็คือ ปัญหายาเสพติด  เพราะมันคือจุดเริ่มต้นของหลายๆ ปัญหาที่เป็นข่าวทางสื่อต่างๆ
แก้ไขปัญหายาเสพติดหลักๆ  คือ  จับกุมผู้ขาย  และลดหรือจับกุมผู้เสพยาให้มากที่สุดแต่ปัจจุบันมีข่าวการจับกุมยาเสพติดมากมาย   
มีข่าวผู้เสพยาทำรายคนในครอบครัว   วางเพลิง  ขโมย  บลาๆๆ

การจับกุมผู้ขายและผู้เสพ  นอกจากหน่วยงานที่คนจะนึกถึงและตำหนิก่อนเพื่อน คือ  หน่วยงานตำรวจ  แต่มาดูหน่วยงานอื่นที่มี
อำนาจเช่นเดียวกับตำรวจ  
*****ฝ่ายปกครอง   เช่น  ผู้ว่าที่มีชุดเฉพาะกิจของตนเอง    นายอำเภอ  ปลัดอำเภอ  แต่ละอำเภอกำลังพลก็พอๆ กับตำรวจ
กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ที่สั่งการโดยอำเภอแต่ละอำเภอในการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ
*****ปปส.  ก็เป็นอีกหน่วยงานที่ทั่วประเทศแบ่งเป็นแต่ละภาค  1-9  ก็มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกัน
*****ทหาร  ก็มีชุดเฉพาะกิจในการปราบปรามยาเสพติดเช่นเดียวกัน

เพิ่มเติม  กรณีไฟใหม้ผับที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก   เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประชาชนส่วนใหญ่ก็จะกล่าวถึงหรือตำหนิ
หน่วยงานตำรวจเป็นส่วนใหญ่  แต่ว่ายังมีหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบที่สำคัญไม่แพ้ตำรวจ ก็คือ อำเภอผู้ซึ่งเป็น
ผู้ออกใบอนุญาติและตรวจสอบใบอนุญาติว่าถูกต้องหมดอายุแล้วหรือไม่  การตรวจสอบจากอำเภอกำลังพลก็มีพร้อมเช่นเดียวกัน
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่