อานาปาณสติ ... ตอนที่ 19

กระทู้สนทนา
อานาปาณสติ ... ตอนที่ 19

การเข้าไปตั้งอานาปาณสติไว้เฉพาะหน้าในภายใน
เป็นไปทางจิต เนื่องด้วยจิต สติเป็นอนุปัสสนาญาณ อย่างไร

เมื่ออานาปานสติปรากฏ อานาปานสติสมาธิปรากฏ

เมื่อบุคคลปรารภความเพียร ใช้สติไปตามเบื้องต้น ท่ามกลาง
และที่สุดแห่งลมหายใจเข้า ลมหายใจออกที่ละเอียด

จิตไม่ถึงความฟุ้งซ่าน ด้วยการปรารภความเพียรในการใช้สติ
พิจารณาลมหายใจเข้าและลมหายใจออกที่ละเอียดนั้น

… กาย คือ ความที่บุคคลระงับกายสังขาร หายใจเข้า
    หายใจออกย่อมปรากฏ 
… สติเป็นอนุปัสสนาญาณ กายปรากฏ ไม่ใช่สติ
… สติปรากฏด้วย เป็นตัวสติด้วย
… บุคคลย่อมพิจารณาเห็นกายนั้นด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น

เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า สติปัฏฐานภาวนา คือ การพิจารณา
เห็นกายในกาย ฯ อย่างนี้

                

https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=31&A=4070&Z=5199

สาธุ อนุโมทนากุศลจิตของเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ./
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่