🇹🇭มาลาริน💛16พ.ค.ไทยไม่ติดTop10โลก/ป่วย5,238คน หายป่วย9,168คน ตาย40คน/กระตุ้นเข็ม 3 mRNA หลังวัคซีนเชื้อตายได้ผลดีมาก


https://www.sanook.com/news/8561730/

https://www.bangkokbiznews.com/news/1004626

เพี้ยนแคปเจอร์'หมอ ยง' ยกผลวิจัยกระตุ้นเข็ม 3 mRNA หลังวัคซีนเชื้อตายได้ผลดีมาก16 พ.ค. 2565 – ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า โควิด 19 วัคซีน การกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย mRNA วัคซีน ตามหลังวัคซีนแบบเชื้อตาย ได้ผลดีมาก

มีรายงานการศึกษามาสนับสนุนการศึกษาของเราเป็นจำนวนมาก ดังจะเห็นรายงานล่าสุดที่เผยแพร่ในวารสาร Nature Communication โดยนักวิจัยชาวสวีเดน ที่ทำการศึกษาร่วมในหลายประเทศ (พิมพ์ใน Nature) และใช้ตัวอย่างน้อยกว่าเราเป็นจำนวนมาก อ่านรายละเอียดได้จาก https://www.nature.com/articles/s41467-022-30340-5
 
รวมทั้งการศึกษาอีกหลายแห่งได้ผลเช่นเดียวกัน เป็นการยืนยันซึ่งกันและกันจากรายงานของเราที่รวบรวมและอยู่ระหว่างการพิจารณาลงพิมพ์ในวารสาร ดังจะเห็นได้ในรูปที่แสดงให้ดู เฉพาะในส่วนของการกระตุ้นภูมิต้านทาน B เซลล์
 
แต่ในความเป็นจริงเราทำการศึกษาหมดอย่างละเอียด ที่ลงพิมพ์ในวารสาร Journal of Infectious Disease ได้ผลดีกับสายพันธุ์โอมิครอน ด้วย

จากข้อมูลที่สรุปมาจะเห็นได้ชัดเจนว่าการให้วัคซีนเบื้องต้นเป็นเชื้อตาย เช่น ชิโนแวค ชิโนฟาร์ม และเข็มสามกระตุ้นด้วย pfizer ที่ 5 ถึง 7 เดือน หลังเข็ม 2 ได้ผลไม่แตกต่างกัน กับการฉีดวัคซีน pfizer 3 เข็ม

การให้วัคซีนต่างชนิดกัน จะไปช่วยเสริมกัน และทำให้ระบบภูมิคุ้มกันกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะการกระตุ้นในระบบ T เซลล์ ได้ผลแบบเดียวกัน เท่าเทียมกันกับคนที่เคยติดเชื้อมาก่อน แล้วกระตุ้นด้วยวัคซีน mRNA (ข้อมูลการศึกษาในสวีเดน)

ที่ผ่านมาประเทศไทยเราเสียโอกาสนี้ไปมาก อย่างไรก็ตามการให้ในเด็กเราก็เชื่อว่าได้ผลแบบเดียวกัน

https://www.thaipost.net/covid-19-news/142466/

....ติดตามข่าวโควิดวันนี้ค่ะ

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศดีขึ้นต่อเนื่อง

ทั่วโลกเป็นที่ยอมรับ....หมอ ยง ยกผลวิจัยกระตุ้นเข็ม 3 mRNA หลังวัคซีนเชื้อตายได้ผลดีมาก  

ขอบคุณพาพันขอบคุณคุณหมอค่ะ ท่านเป็นผู้ช่วยชีวิตคนไทยในยามวิกฤต

.....💕✌️
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 16

กทม. แนะ ผู้ปกครองเตรียมความพร้อมบุตรหลานก่อนเปิดภาคเรียน ป้องกันติดเชื้อโควิด-19

นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัด กทม. เผยว่า กทม. ได้เน้นย้ำสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมบุตรหลาน “ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ของโรงเรียนสังกัด กทม. “ เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 โดยสำนักการศึกษาได้ประชุมโรงเรียนในสังกัด กทม. ทั้ง 437 โรงเรียน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครอง ในการดูแลบุตรหลานให้สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องก่อนออกจากบ้าน และได้กำชับโรงเรียนในการดูแลนักเรียน ให้งดการพุดคุยกันในขณะรับประทานอาหารกับเพื่อนที่โรงเรียน และไม่สนทนาระหว่างกันโดยไม่สวมหน้ากาก เป็นต้น ซึ่งทางโรงเรียนในสังกัด กทม. ได้ประสานผู้ปกครองให้ตรวจคัดกรองบุตรหลานก่อนพามาโรงเรียน หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม หรืออาการอื่นใด ให้นักเรียนหยุดเรียนเพื่อเฝ้าดูอาการที่บ้านหรือพบแพทย์ในทันที เพื่อลดความเสี่ยงการรับเชื้อโรคเพิ่มขึ้นและลดการแพร่กระจายเชื้อในโรงเรียน ตลอดจนขอความร่วมมือผู้ปกครองในการแจ้งข้อมูลการเจ็บป่วยของนักเรียนให้โรงเรียนได้รับทราบ

การเตรียมความพร้อมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในโรงเรียนสังกัด กทม. ดังนี้

1) เน้นย้ำให้นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. บุคลากรของโรงเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

2) จัดให้มีการเว้นระยะห่างในห้องเรียน ระหว่างทางเดิน หรือในขณะทำกิจกรรมในโรงเรียน การย้ายห้องเรียน การเหลื่อมเวลาเรียนหรือเวลาพักรับประทานอาหาร

3) ตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. บุคลากรของโรงเรียน และผู้มาติดต่อราชการทุกคนที่เข้ามาในบริเวณโรงเรียน การทำความสะอาดในโรงเรียน เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ในโรงเรียน

4) ทำความสะอาด พื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกัน อาทิ โต๊ะ-เก้าอี้ในห้องเรียน สนามเด็กเล่น ห้องน้ำ ลูกบิดประตู ตลอดจนอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียนโดยสม่ำเสมอและต่อเนื่อง พร้อมจัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค อย่างทั่วถึงเพียงพอ

ทั้งนี้ สำนักอนามัย จะมีการประสานงานกับพยาบาลอนามัยโรงเรียนในทุกศูนย์บริการสาธารณสุข ให้เป็นพี่เลี้ยง ดูแลมาตรการต่างๆ เพื่อให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เป็นที่ปรึกษาเมื่อพบผู้ป่วยในโรงเรียน และออกสอบสวนโรคหากพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน

ข้อมูล : กรุงเทพมหานคร
https://web.facebook.com/NBT2HDTV/posts/7733923386625304


ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อเปิด Walk in ฉีดวัคซีนเด็ก 5-11 ปี รับเปิดเทอม

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด19 เข็มที่ 1-2-3 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปีชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม) มาพร้อมผู้ปกครอง

ติดต่อที่เก้าอี้สีแดง ประตู 3 ทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น. ช่วงระหว่างรอสังเกตอาการมีกิจกรรมวาดภาพด้วย
https://web.facebook.com/Rachadaspoke/posts/426841599445895


ติดโควิด! ก็ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ได้

กรุงเทพมหานครแจ้งแนวทางปฏิบัติการเลือกตั้งสำหรับผู้ป่วยโควิด19 ดังนี้

1. เตรียมอุปกรณ์ส่วนตัวที่จำเป็น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน เจลแอลกอฮอล์ ปากกาส่วนตัว
2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
3. หลีกเลี่ยงการใช้บริการขนส่งสาธารณะ
4. เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร
5. เข้าคูหาที่จัดไว้สำหรับผู้ป่วยโควิด 19 เท่านั้น!
6. ทำการหย่อนบัตรด้วยตนเอง ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่
7. เมื่อเสร็จจากการเลือกตั้งขอให้กลับที่พักทันที
https://web.facebook.com/Rachadaspoke/posts/426959199434135
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่