สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2565 จบ ม.3 ม.6 ปวช ปวส เรียนได้


สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/2565 วันที่ 2 พ.ค. - 3 ก.ค. 2565 สมัครออนไลน์ได้ที่  https://iregis2.ru.ac.th    เลือก CODE สาขาวิชา 44

สมัครได้ตั้งแต่ผู้จบ ม.3 ปวช เข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6  หรือ ปวส ปริญญาตรี สมัครเทียบโอนได้

วิชาเรียนที่น่าสนใจ
 
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้
การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์
การถ่ายภาพในสตูดิโอ
คอมพิวเตอร์กราฟิก
โมชันกราฟิก
การผลิตแอนิเมชัน
การผลิตสื่อมัลติมีเดีย
สื่อใหม่เพื่อการเรียนรู้
นวัตกรรมการเรียนรู้ทางไกล
การพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
เกมและสถานการณ์จำลองเพื่อการเรียนรู้
ไมโครเลิร์นนิง
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
สื่อความเป็นจริงเสมือนและความเป็นจริงเสริม
การคิดเชิงออกแบบนวัตกรรม
การคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกร
สร้างรายได้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
แก้ไขข้อความเมื่อ

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่