ตอนที่-59: ...พุทธวจน....พุทธวจน บุคคล 4 จำพวกที่มีอยู่ในโลกและเรื่องสะเก็ดไฟ

กระทู้คำถาม
คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ

 ปุคคลวรรคที่ ๔ 
[๑๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลก๔ จำพวกเป็นไฉน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ 
- ยังละโอรัมภาคิยสังโยชน์ไม่ได้
- ยังละสังโยชน์อันเป็น ปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้
- ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้ ฯ

- อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้
- แต่ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัย เพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้
- ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้ ฯ

- อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้
- ละสังโยชน์ อันเป็นปัจจัย เพื่อให้ได้อุบัติได้
- แต่ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้ ฯ

- อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้
- ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อ ให้ได้อุบัติได้
- ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพได้ ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลจำพวกไหน
- ยังละโอรัมภาคิยสังโยชน์ไม่ได้
- ยังละสังโยชน์ อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้
- ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้ คือ พระสก ทาคามี

ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้แล
- ยังละโอรัมภาคิยสังโยชน์ไม่ได้
- ยังละสังโยชน์อันเป็น ปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้
- ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้ ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลจำพวกไหน
- ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้
- แต่ยังละสังโยชน์ อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้
- ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้ คือ พระอนาคา มีผู้มีกระแสในเบื้องบน ไปสู่อกนิฏฐภพ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้แล
- ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้
- แต่ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้
- ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้ ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลจำพวกไหน
- ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้
- ละสังโยชน์อันเป็น ปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้
- แต่ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้ คือ พระอนาคามีผู้ อันตราปรินิพพายี

ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้แล
- ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้
- ละสังโยชน์อันเป็น ปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้
- แต่ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้ ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลจำพวกไหน
- ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้
- ละสังโยชน์อันเป็น ปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้
- ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพได้ คือ พระอรหันตขีณาสพ

ดูกร ภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้แล
- ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้
- ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้
- ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพได้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำพวกนี้แล มีปรากฏอยู่ ในโลก ฯ

https://etipitaka.com/read/thai/21/134/
[
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่