เกิดอะไรขึ้นกับคัมภีร์ไบเบิล ตอนที่ 3

ข้อขัดแย้งในคัมภีร์ไบเบิลที่ผมพบมี 4 เรื่อง
- อ้างอิงจาก "เกิดอะไรขึ้นกับคัมภีร์ไบเบิล ตอนที่ 1"  https://pantip.com/topic/41187572
- อ้างอิงจาก "เกิดอะไรขึ้นกับคัมภีร์ไบเบิล ตอนที่ 2"  https://pantip.com/topic/41197659

เรื่องที่ 3   คัมภีร์ไบเบิลได้บันทึกว่า พระเจ้ามีความโกรธ และมีความโหดร้ายทารุณ

     1. กันดารวิถี 15:32,35-36  
ขณะที่คนอิสราเอลอยู่ในถิ่นทุรกันดาร  พวกเขาพบชายคนหนึ่งไปเก็บฟืนในวันสะบาโต
และพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า "ชายผู้นั้นต้องถึงตาย ชุมนุมชนต้องเอาหินขว้างเขาให้ตายที่นอกค่าย"
ชุมนุมชนทั้งหมดจึงพาเขามานอกค่าย และเอาหินขว้างเขาจนตาย  ตามที่พระเจ้าทรงบัญชาโมเสส

     2. อพยพ 12:29
ในเวลาเที่ยงคืน  พระเจ้าทรงประหารบุตรหัวปีทุกคนในประเทศอียิปต์  ตั้งแต่พระราชบุตรหัวปีของฟาโรห์ผู้ประทับบนพระที่นั่ง  
จนถึงบุตรหัวปีของเชลยที่อยู่ในคุกมืด  ทั้งลูกหัวปีของสัตว์เลี้ยงทุกตัว

คำอธิบาย   พระเจ้าลงโทษมนุษย์อย่างรุนแรงเกินกว่าเหตุมาก  รวมทั้งพระเจ้าลงโทษผู้บริสุทธิ์อย่างโหดร้ายทารุณ เช่น  การลงโทษชายที่
ไปเก็บฟืนในวันสะบาโต  ด้วยการสั่งให้คนอื่นเอาก้อนหินขว้างเขาให้ตาย  ซึ่งเขาจะต้องตกนรกชั่วนิรันดร์โดยที่ไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเลย 
และการฆ่าบุตรหัวปีของชาวอียิปต์ทุกคน ในเหตุการณ์ที่ฟาโรห์ไม่ยอมปล่อยให้ชาวอิสราเอลเดินทางกลับประเทศ  ซึ่งยังได้มีการบันทึก
ในลักษณะนี้ของพระเจ้าอยู่ในพระคัมภีร์เดิมอีกหลายแห่ง  รวมทั้งในหนังสือวิวรณ์ในพระคัมภีร์ใหม่อีกด้วย
แต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าผู้ประเสริฐไม่มีความโกรธ  พระองค์เป็นแบบอย่างในการให้อภัยแก่มนุษย์  เนื่องจากพระองค์เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตา  
พระองค์จึงรักมนุษย์ทุกคน  และพระองค์เป็นผู้มีความยุติธรรมสูงสุด โดยน้ำพระทัยของพระองค์เป็นสิ่งที่ดีที่สุด  ซึ่งมนุษย์สามารถสัมผัสได้
ผ่านทางพระเยซูคริสต์  และเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าพระเจ้าผู้ประเสริฐทรงมีเพียงบุคลิกเดียวเท่านั้น  โดยที่พระองค์ทรงเหมือนเดิม
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และตลอดไปชั่วนิรันดร์

สรุป   ข้อความในกันดารวิถี 15:32,35-36 และอพยพ 12:29 ไม่ถูกต้อง  แสดงว่าไม่ได้รับการดลใจจากพระเจ้าผู้ประเสริฐ

***ความเชื่อของผมตามข้างต้นนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล  
ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างผมกับพระเจ้าผู้ประเสริฐ  
โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของคริสตชนคณะใดทั้งสิ้น***

ผู้ใดแสวงหาพระเจ้าผู้ประเสริฐ  ผู้นั้นจะพบพระองค์

หากท่านสนใจการพิสูจน์ว่าพระเจ้าผู้ประเสริฐมีจริงหรือไม่
สามารถศึกษาได้จากลิงค์นี้ครับ  https://pantip.com/topic/36323199/comment34 และ 34-2

หากท่านสนใจที่จะศึกษาทางของพระเยซูคริสต์ในเบื้องต้น  ซึ่งพระองค์มีความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด  
โดยพระองค์รักมนุษย์ทุกคนมาก  และผมเชื่อว่าเป็นทางที่มีความสุขอย่างแท้จริง  
สามารถศึกษาได้จากลิงค์นี้ครับ  https://pantip.com/topic/36545170/comment1 และ 2

ขอพระเจ้าผู้ประเสริฐประทานสันติสุขให้แก่ท่าน
ในความรักของพระเยซูคริสต์ ผู้เป็นพระเจ้าผู้ประเสริฐ

# เกิดอะไรขึ้นกับคัมภีร์ไบเบิล ตอนที่ 4 (ตอนสุดท้าย)  https://pantip.com/topic/41250200
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่