Love it! ํI've read your writing already. It is interesting so much. You are the first person who has sent it to me.

ผมควรตอบอาจารย์ยังไงครับ
Glad you liked it!
Glad you like it!
You're welcome!
แสดงความคิดเห็น
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  ภาษาอังกฤษ เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่