กฎ กพ ฉบับใหม่ ที่ให้ส่วนราชการระงับการโอนย้ายได้ไม่เกิน 90 วัน มีผล 1 กันยายน 2564

มีใครได้ใช้กฎนี้แล้วบ้างครับ เท่าที่สอบถามจากเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบเรื่องนี้ ได้รับคำชี้แจงว่า กรณีนี้ 90 จะนับเมื่อหนังสือทาบทามจากส่วนราชการปลายทาง (กรมที่จะรับโอนข้าราชการ) มาถึงกรมต้นทาง (กรมต้นสังกัดปัจจุบัน) ซึ่งขั้นตอนปกติของกรมต้นทางคือจะมีหนังสือสอบถามไปยังกองงานต้นสังกัดของข้าราชการผู้นั้นว่าจะขัดข้องหรือไม่แล้วจึงตอบไปยังส่วนราชการปลายทาง แต่หลังจากกฎ กพ ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว (1 ก.ย. 64) ขั้นตอนสอบถามดังกล่าวจะไม่จำเป็นอีกต่อไป กล่าวคือ กองงานต้นสังกัดจะไม่มีอำนาจที่จะยับยั้งได้อีกต่อไป อำนาจยับยั้งเป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการเท่านั้น ซึ่งถ้าไม่ใช่กรณีที่ข้าราชการผู้นั้นมีพันธะสัญญากับส่วนราชการต้นทาง (เช่น ติดสัญญาลาศึกษาต่อ หรือมีเงื่อนไขตอนบรรจุว่าต้องปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่ากี่ปี) ส่วนราชการต้นทางจะยับยั้งได้ไม่เกิน 90 วัน
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่