กรรมฐานธรรมชาติของจิต

กระทู้สนทนา
ทำความสงบ มีสติรู้ที่จิต เมื่อลมหายใจปรากฏให้เกาะลมหายใจ
เมื่อจิตทิ้งลมหายใจไปเกิดความคิด ให้กำหนดรู้ความคิด
พอเกิดความว่าง ให้กำหนดรู้ความว่าง
ให้จิตมันเดินอยู่ใน 3 จังหวะนี้

ลมหายใจ ความคิด ความว่าง
ลมหายใจ ความคิด ความว่าง
ลมหายใจ ความคิด ความว่าง

เอาลมหายใจเป็นอารมณ์จิต
เอาความคิดเป็นอารมณ์จิต
เอาความว่างเป็นอารมณ์จิต

ขอให้มีสติกำหนดรู้จิตของตนเองให้แน่วแน่
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่