ทำไมมนุษย์ต้องมีศาสนา!?

กระทู้คำถาม
เป้าหมายของศาสนาและปรัชญา 2 ระดับ

ระดับที่ 1 ระดับจริยธรรม/จริยศาสตร์....มนุษย์เป็นคนดี (ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ) ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีศาสนา...เพราะมีนักคิด นักเขียน นักปราชญ์ มีผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคม ช่วยกันสอนกล่อมเกลาลูกหลานให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมได้...มีผู้ปกครองหรือรัฐบาลออกกฎระเบียบควบคุมความประพฤติ...มีหน่วยงานมูลนิธิเอกชนช่วยรณรงค์ส่งเสริมให้คนทำดี

ระดับที่ 2 ระดับอภิปรัชญา/เป้าหมายสูงสุดของชีวิต...จำเป็นต้องมีศาสนา เพราะ (1) ถ้าพระเจ้ามีจริง...เราจะได้ปฏิบัติตนตามที่พระเจ้าสอน สั่ง จึงจะบรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ ได้ไปอยู่ในสวรรค์หรือในอาณาจักรของพระเจ้าอย่างอมตะถาวร หรือ (2) ถ้าพระเจ้าไม่มีจริง แต่มีนรก-สวรรค์ มีการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ...เราจะได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอน จึงจะบรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ ออกจากสังสารวัฏ หรือบรรลุนิพพาน ดับทุกข์โดยสิ้นเชิงตลอดอนันตกาล

* ดังนั้น เป้าหมายระดับ 2 เป้าหมายระดับอภิปรัชญา หรือการแสวงหาสิ่งสูงสุด/สำคัญสุดของชีวิต...จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีศาสนา บอกสอนวิธีการบรรลุเป้าหมายนั้น

* แต่ถ้าใครไม่สนใจ ไม่สงสัย ไม่แสวงหาเป้าหมายสูงสุด...คือ แค่อยากเกิดมาใช้ชีวิตให้มีความสุขในครอบครัว บริจาคเงินทองสิ่งของช่วยเหลือเกื้อกูลกันยามเดือดร้อน รักสัตว์ รักต้นไม้ ได้ท่องเที่ยว กินอิ่ม นอนหลับ...ขอแค่เป็นคนดีของสังคม ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ---แล้วก็ตาย ๆ จากกันไป...ระดับนี้ ไม่จำเป็นต้องมีศาสนา
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่