ข้อจำกัดของ 12 ราศี Part I (ตัวตน) By โหรเจมส์ พยากรณ์


นานแล้วที่ผมไม่ได้พิมพ์บทความให้ความรู้ วันนี้มีโอกาสจึงนำมาให้อ่านกัน เพื่อประโยชน์ต่างๆ สำหรับผู้ที่สนใจและกำลังศึกษาโหราศาสตร์ ไว้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์กันต่อไป และ ขอบคุณสำหรับการติดตามกันต่อเนื่องนะครับ

ข้อจำกัดของ 12 ราศี Part I (ตัวตน)
สำหรับเนื้อหาในบทความนี้จะแบ่งเป็น Part I (ตัวตน) >>> Part II (โอกาส)   เนื้อหาจะลงลึกเพื่อให้ผู้อ่านได้เกิดความเข้าใจในระดับหนึ่ง เป็นแนวทางในการคิดวางแผน จากพื้นฐานของราศีของตนเอง โดยเนื้อหาใน Part I จะวิเคราะห์ “ธาตุราศี” จะมีคุณสมบัติของธาตุที่แตกต่างกัน มีผลต่อ อารมณ์ ความคิด พฤติกรรม ด้านดีและเสีย ตลอดจนถึงจุดเชื่อมโยงในเรื่องราวต่างๆที่จะส่งผลดีและเสีย เป็นจุดที่ให้เข้าใจตัวตน วิถีของตนเอง
 

<ราศีเมษ ราศีสิงห์ ราศีธนู>

 สำหรับราศีธาตุไฟ จะแบ่งเป็นตามลำดับเป็น แม่ธาตุไฟ(เมษ) กลางธาตุไฟ(สิงห์) และ ปลายธาตุไฟ(ธนู) โดยคุณสมบัติธาตุไฟนั้น เป็นลักษณะของการสร้างและทำลาย ส่งผลต่อพฤติกรรมให้เกิด ความใจร้อน / คิดไวตัดสินใจไว / หุนหันพันแล่น / มุ่งมั่นตั้งใจ/ การเอาชนะ / ริเริ่มสร้างสรรค์ / อารมณ์รุนแรง ขี้หงุดหงิด / การเป็นผู้นำ / ลักษณะของการเป็นที่พึ่งพา  ที่กล่าวมาในเบื้องต้นจะมากไปน้อยตามลำดับขั้นของธาตุราศี  “ไฟจะแรงได้ต้องอาศัยแรงลม” นั้นย่อมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของราศีธาตุไฟ สิ่งที่จะขาดไม่ได้คือการส่งเสริม หรือ โอกาสในการขับเคลื่อน จะทำให้ขาดความต่อเนื่องในสิ่งที่ตนทำ ความมุ่งมั่นตั้งใจ ความพยายาม การคิดริเริ่มต่างๆ ถ้าขาดโอกาสไม่มีคนช่วยมันก็ทำได้ไม่สุด หรือ ไม่ต่อเนื่อง ต้องตระหนักเรื่องนี้ไว้ เกิดมาให้เป็นเหมือนผู้นำ และ ผู้สร้าง ความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นสิ่งที่ตนต้องมี โอกาสและคนสนับสนุนจะขาดไม่ได้ สิ่งที่ต้องระวังคืออารมณ์ของตนเอง ถ้าควบคุมไม่ได้มันจะเป็นการทำลายให้เสียหาย การตัดสินใจในหลายครั้งจึงต้องรอบคอบ ใน part II จะมาบอกถึงโอกาสที่จะต้องสร้าง ได้รับการสนับสนุนจากสิ่งไหน และ ต้องระวังอย่างไร แยกออกไปของ ราศี เมษ สิงห์ ธนู แบบละเอียด รอติดตามอ่านกันต่อใน Part II  
 
 
<ราศีมังกร ราศีพฤษภ ราศีกันย์>

สำหรับราศีธาตุดิน จะแบ่งเป็นตามลำดับเป็น แม่ธาตุดิน(มังกร) กลางธาตุดิน(พฤษภ) และ ปลายธาตุดิน(กันย์) โดยคุณสมบัติธาตุดินนั้น คือ ความหนักแน่น ความมั่นคง เป็นจุดแข็งของราศีธาตุดิน ตัวตนของคนราศีนี้จึงเป็นลักษณะที่ค่อนข้างดื้อรั้น นิสัย ความคิด และพฤติกรรมไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง มีความหนักแน่นในสิ่งที่ทำ มีความอดทนสูง แต่ถ้าเป็นข้อเสียย่อมเห็นได้ชัดว่าเป็นพวกดื้อรั้น มีทิฐิสูง รับฟังเหตุผลแต่ไม่ค่อยปฏิบัติตามผู้อื่น มันก็เป็นทั้งจุดที่ดีและเสียในแต่ละเรื่องกันไป มากน้อยตามลำดับขั้นธาตุราศี จึงต้องมีสิ่งที่เป็นความสมดุลหรือการส่งเสริมให้กับตนเอง ดั่งเช่น คุณสมบัติของน้ำ มาปรับสมดุลให้กับตน เพื่อให้ตนเองมีการปรับตัว เปลี่ยนแปลง โดยอิทธิพลที่เป็นการปรับเปลี่ยน ย่อมมาจากคนใกล้ตัว หรือ คนที่ตนให้ความสำคัญ จะมีบทบาทต่อความคิดและพฤติกรรม เวลาที่ตนเองใส่ใจกับคนรอบตัวจะเป็นจุดที่ละลายพฤติกรรมในความแข็งกระด้างลง  เป็นสิ่งที่คนราศีธาตุดินต้องตระหนักถึงนิสัยของตน ลดความกระด้าง ลดทิฐิลงในบางเรื่อง หรือ การรู้จักปล่อยวาง สำหรับในเรื่องของเป้าหมายและการลงมือทำย่อมเป็นไปอย่างมั่นคง และ ใช้ความอดทนในทุกเรื่อง จึงเป็นผู้ที่รู้จักภาระ หน้าที่ของตนเองได้ดี และ ทุกอย่างที่ทำไปความสำเร็จย่อมปรากฏไปตามเงื่อนไขของเวลา “ปลูกอะไรได้อย่างนั้น” แต่อาจจะต้องรอโอกาสเช่นกัน เหมือนข้าวที่รอฝน   ใน part II จะมาบอกถึงโอกาสที่จะต้องสร้าง ได้รับการสนับสนุนจากสิ่งไหน และ ต้องระวังอย่างไร แยกออกไปของ ราศี มังกร พฤษภ กันย์ แบบละเอียด รอติดตามอ่านกันต่อใน Part II  
 
 
<ราศีตุลย์ ราศีกุมภ์ ราศีเมถุน>

สำหรับราศีธาตุลม จะแบ่งเป็นตามลำดับเป็น แม่ธาตุลม(ตุลย์) กลางธาตุลม(กุมภ์) และ ปลายธาตุลม(เมถุน) โดยคุณสมบัติธาตุลมนั้น คือ การขับเคลื่อน กระแสของการเปลี่ยนแปลง การส่งเสริม วิถีชีวิตของคนราศีธาตุลม จึงเป็นไปในลักษณะที่เกิดมาเพื่อขับเคลื่อนผู้อื่น “ไฟจะแรงได้ต้องอาศัยแรงลม” เป็นจุดที่คนราศีธาตุลมทำได้ดีในการสนับสนุนผู้อื่น ขับเคลื่อน และ ต่อยอดจากการช่วยเหลือ  ตัวตนของธาตุลม จะมีความเป็นอิสระกับความคิดและพฤติกรรมเป็นอย่างมาก ทำอะไรจึงขึ้นอยู่กับอารมณ์เป็นหลัก อารมณ์มีก็ทำเต็มที่ พอไม่สนุก หรือ ไม่เป็นตัวเอง ขาดความเป็นอิสระ และ โดนบังคับ ก็จะเป็นเวลาที่ตัวเองจะไม่ทนและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งนั้นๆ ชีวิตในบางครั้งจึงขาดความมั่นคงในความคิด และ เอาแน่วเอานอนไม่ค่อยได้ ขาดความต่อเนื่องเพราะอารมณ์ของตนเอง มากน้อยตามลำดับขั้นธาตุราศี ดังนั้นต้องมีส่งที่เป็นจุดให้ส่งเสริมกับธาตุราศีของตน นั้นคือ ธาตุไฟ เป็นลักษณะของความมุ่งมั่นตั้งใจ ความทะเยอทะยาน หรือ มีคนที่จะมาเป็นเหมือนหุ้นส่วน ในการริเริ่มในบางสิ่งแล้วเราไปช่วยขับเคลื่อน จะเห็นได้ชัดเจนสำหรับคนราศีธาตุลม มีความคิดที่รักความเป็นอิสระ เมื่อไหร่ที่ตนมีความทะเยอทะยาน จะออกมาทำในสิ่งที่เป็นตัวเอง หรือ มีธุรกิจเป็นของตัวเองอย่างชัดเจน ให้ตระหนักไว้ว่าไม่ควรขาดความตั้งใจ ความขยัน เมื่อขาดความต่อเนื่องมันจะไปไม่สุดในสิ่งที่ทำ ใน part II จะมาบอกถึงโอกาสที่จะต้องสร้าง ได้รับการสนับสนุนจากสิ่งไหน และ ต้องระวังอย่างไร แยกออกไปของ ราศี ตุลย์ กุมภ์ เมถุน แบบละเอียด รอติดตามอ่านกันต่อใน Part II  
 
 
<ราศีกรกฎ ราศีพิจิก ราศีมีน>

สำหรับราศีธาตุน้ำ จะแบ่งเป็นตามลำดับเป็น แม่ธาตุน้ำ(กรกฎ) กลางธาตุน้ำ(พิจิก) และ ปลายธาตุน้ำ(มีน) โดยคุณสมบัติธาตุน้ำนั้น คือ การปรับเปลี่ยนสมดุล การส่งเสริม การปรับตัว เข้าถึงความรู้สึกได้ดี วิถีชีวิตของคนราศีธาตุน้ำ เราจะเห็นพฤติกรรมได้อย่างชัดเจน ในความใจกว้าง การส่งเสริมให้การสนับสนุนผู้อื่น ความอ่อนไหวทางอารมณ์ เมื่อตนเองเปรียบเหมือนน้ำ เมื่อไปอยู่ในที่ไหนย่อมให้ความชุ่มชื่น อุดมสมบูรณ์ จึงเหมาะที่จะเป็นผู้ให้ มากกว่าการเป็นผู้ได้รับ แต่ในตัวตนที่ต้องปรับเปลี่ยนในข้อเสียย่อมมีให้เห็นในเรื่อง การใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล จึงทำให้ถูกชักจูง โดนหลอกได้ง่าย คิดแทนคนอื่นเพราะเข้าถึงจิตใจของคนอื่นมากเกินไป ให้คิดถึงพวกที่อินกับความรักจะเห็นภาพชัดเจน คล้ายว่าเลือกคนผิดชีวิตเปลี่ยนนั้นละ “น้ำจะไม่เป็นรูปร่าง ถ้าไม่ได้อยู่ในภาชนะที่เป็นรูปทรง” บางทีต้องกลับมามองตัวเองใหม่ การที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ที่เกิดความสับสนจากความรู้สึกของตนเอง ทำให้เป็นเหมือนน้ำที่ไหลซึมลงดิน หรือ ไหลไปเรื่อยขาดกฎระเบียบ ไม่มีจุดหมาย จะเห็นได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ของคนราศีธาตุน้ำ ดังนั้นจะต้องมีธาตุดินเป็นเหมือนกรอบชีวิตให้กับตนเอง มันถึงจะเป็นรูปร่างได้ ตนจะได้ดีหรือไม่นั้นก็อยู่ที่ว่าไปอยู่ในภาชนะแบบไหน ถ้าน้ำมันเยอะจนล้น ก็ต้องเปลี่ยนภาชนะใหม่ถึงจะส่งผลดีกับการเปลี่ยนแปลง ควรเพิ่มเติมในความหนักแน่นในแบบของธาตุดิน ชีวิตจะไม่สับสน แต่อิทธิพลโดยส่วนมากย่อมขึ้นอยู่กับคนใกล้ชิด หรือ คนรอบตัว ตนเองอยู่ที่ไหนก็สามารถปรับตัวได้ดี  เมื่อไหร่ที่ชีวิตมีภาระที่ต้องแบกรับ ก็จะเป็นวันที่ตนเองเป็นน้ำที่อยู่ในภาชนะ เป็นรูปร่างได้ แม้ว่าจะมีจุดที่เป็นเหมือนกรอบบังคับตนเอง แต่ย่อมส่งผลดีกว่าที่ตนนั้นเป็นเหมือนน้ำไหลผ่านไปเรื่อย สิ่งสำคัญในตัวตนถ้าคิดจะให้ไปแล้วก็จงมีความสุขกับการให้ และ รักตัวเองให้เป็น อย่ารักคนอื่นจนลืมตัวเอง ใน part II จะมาบอกถึงโอกาสที่จะต้องสร้าง ได้รับการสนับสนุนจากสิ่งไหน และ ต้องระวังอย่างไร แยกออกไปของ ราศี กรกฎ พิจิก มีน  แบบละเอียด รอติดตามอ่านกันต่อใน Part II 
 

By โหรเจมส์ พยากรณ์
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่