JJNY : ติดเชื้อ10,648 เสียชีวิต82│หมอธีระเปิดข้อมูลวัคซีนลดแพร่เชื้อในบ้าน│การบินพลเรือนปลดล็อกแอร์ไลน์│เตือน4ภาคฝนหนัก

ยังหลักหมื่น!ติดเชื้อใหม่10,648ราย หายป่วย10,794 ราย เสียชีวิตอีก82
https://www.dailynews.co.th/news/379664/
 
ยอด 'โควิด-19' วันนี้ พบเสียชีวิตเพิ่มอีก 82 ราย ขณะที่พบผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มอีก 10,648 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,743,975 ราย 

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 16 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 10,648 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,537 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 111 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,743,975 ราย หายป่วยกลับบ้าน 10,794 ราย หายป่วยสะสม 1,619,829 ราย กำลังรักษา 107,378 ราย
 
โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 82 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 18,205 ราย
 

  
'หมอธีระ' เปิดข้อมูลประสิทธิภาพของวัคซีน ในการลดโอกาสแพร่เชื้อสู่คนในบ้าน
https://www.tnnthailand.com/news/covid19/93837/
 
'หมอธีระ' เปิดข้อมูลประสิทธิภาพของวัคซีนในการลดโอกาสแพร่เชื้อสู่คนในบ้าน ฉีดครบโดสจะช่วยลดโอกาสแพร่เชื้อได้ราว 40%
 
วันนี้ (16ต.ค.64) รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Thira Woratanarat โดยระบุว่า 

16 ตุลาคม 2564
 
เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 424,043 คน ตายเพิ่ม 6,795 คน รวมแล้วติดไปรวม 240,790,980 คน เสียชีวิตรวม 4,903,928 คน
5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ อเมริกา สหราชอาณาจักร รัสเซีย ตุรกี และอินเดีย
 
จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ ซึ่งรวมกันคิดเป็นร้อยละ 93.07 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 88.49
 
...สำหรับสถานการณ์ไทยเรา
เมื่อวานติดเชื้อเพิ่ม 10,486 คน สูงเป็นอันดับ 11 ของโลก
 
แต่หากรวม ATK อีก 3,577 คน ก็ยังคงเป็นอันดับ 8 ของโลก และอันดับ 3 ของเอเชีย
และยังคงเป็นอันดับ 1 ของอาเซียนอย่างต่อเนื่อง
 
...ประสิทธิภาพของวัคซีนในการลดโอกาสแพร่เชื้อสู่คนในบ้าน
de Gier B และคณะ จากเนเธอร์แลนด์ ทำการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนที่จะลดโอกาสแพร่เชื้อสู่สมาชิกภายใน พบว่า
การฉีดวัคซีนครบโดสจะช่วยลดโอกาสแพร่เชื้อกันได้ราว 40% (ช่วงความเชื่อมั่นตั้งแต่ 20%-54%) หากทั้งคนติดเชื้อและสมาชิกในบ้านต่างได้รับวัคซีนกันครบ
 
แต่หากคนติดเชื้อนั้นได้รับวัคซีนครบ โดยสมาชิกในบ้านยังไม่ได้รับวัคซีน การที่ผู้ติดเชื้อได้รับวัคซีนครบจะช่วยลดโอกาสแพร่ให้สมาชิกในบ้านได้ราว 63% (ช่วงความเชื่อมั่นตั้งแต่ 46%-75%)
 
ทั้งนี้ในเนเธอร์แลนด์ มีการใช้วัคซีน Moderna, Pfizer/Biontech, Astrazeneca และ Johnson&Johnson
 
...ประสิทธิภาพของวัคซีนที่จะลดโอกาสเป็นโควิด-19 ในอังกฤษ
 
Pattni K และคณะ จากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล ได้เผยแพร่งานวิจัยคาดประมาณประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีน Astrazeneca กับ Pfizer/Biontech ในการลดโอกาสเป็นโควิด-19 ในประชากรแถบ Cheshire and Merseyside โดยดูจากฐานข้อมูลสาธารณสุขที่เชื่อมโยงกับข้อมูลผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19
พบว่า การฉีดวัคซีน Pfizer/Biontech ครบสองเข็มจะช่วยลดโอกาสเป็นโควิด-19 ได้ราว 84% (ช่วงความเชื่อมั่น 82%-86%) ในขณะที่ Astrazeneca ครบสองเข็ม จะได้ราว 64% (ช่วงความเชื่อมั่น 61%-67%)
 
แต่หากฉีดแค่เข็มเดียว ประสิทธิภาพจะน้อยลงมาก ราว 20% สำหรับ Pfizer/Biontech และ 39% สำหรับ Astrazeneca
...จากงานวิจัยที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำให้เราทราบว่า การฉีดวัคซีนนั้นจะช่วยทั้งเรื่องลดโอกาสเป็นโควิด-19 ได้ ลดการป่วย ลดการเสียชีวิตได้ และที่สำคัญจะลดโอกาสในการแพร่ให้สมาชิกในครอบครัวด้วย
 
แต่เหนืออื่นใด ไม่ได้การันตี 100% ดังนั้นการป้องกันตัว เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ยังจำเป็นต้องทำอย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัด
ทั้งตัวเราและครอบครัวจะปลอดภัยหากมีวินัยในตนเอง

...ใส่หน้ากากนะครับ สำคัญมาก
 
ด้วยรักและห่วงใย
 
อ้างอิง
1. de Gier B et al. Vaccine effectiveness against SARS‐CoV‐2 transmission to household contacts during dominance of Delta variant (B.1.617.2), August‐September 2021, the Netherlands. MedRxiv. 14 October 2021.
2. Pattni K et al. Effectiveness of the BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) and the ChAdOx1 nCoV-19 (Oxford-AstraZeneca) vaccines for reducing susceptibility to infection with the Delta variant(B.1.617.2) of SARS-CoV-2. MedRxiv. 14 October 2021.
 
ข้อมูลจาก รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์

https://www.facebook.com/thiraw/posts/10223266835851663
 


ด่วน! การบินพลเรือน ปลดล็อก แอร์ไลน์ ขนคนได้ 100% รับเปิดประเทศ เริ่มวันนี้
https://www.matichon.co.th/heading-news/news_2993535
 
นายสุทธิพงษ์ คงพลู ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.)เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในประกาศสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 ต.ค.64 เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับผู้ดําเนินการสนามบินและผู้ดําเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (ฉบับที่ 7) โดยให้ผู้ดําเนินการเดินอากาศจํากัดการปฏิบัติการบินในระหว่างช่วงเวลาที่กําหนดไว้ตามข้อกําหนด ฉบับล่าสุด เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้โดยสารในการเดินทางระหว่างสนามบินและที่พัก และสอดคล้องกับ การบริการขนส่งสาธารณะประเภทอ่ืนที่ดําเนินตามข้อกําหนดและข้อปฏิบัติเดียวกัน
  
โดยประกาศฉบับนี้อนุญาตให้มีจํานวนผู้โดยสารได้ตามความจุของอากาศยานที่ใช้ในการทําการบินเที่ยวบินนั้น ๆ และ ให้ผู้ดําเนินการเดินอากาศพิจารณาการจัดที่นั่งในห้องโดยสารอย่างเหมาะสม โดยให้เป็นไปไปตามมาตรการ ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด อันจะมีส่วนช่วยในการป้องกันควบคุมโรค ทั้งนี้ แต่วันที่ 16 ตุลาคม64 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดไป หรือมีประกาศอื่นใดเพิ่มเติม
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่