ถ้านรก และสวรรค์มีจริง ทุกคนอยากไปสวรรค์ แล้วเราจะเลือกวิธีไหนที่จะไปสวรรค์?

กระทู้สนทนา
ขอไม่โต้แย้งกันเรื่อง นรก สวรรค์ มีจริงหรือไม่?นะครับ    ถ้าไม่มีจริงทุกอย่างก็จบ ทุกคนตายไป (เป็นซากพืชซากมนุษย์) ก็ไม่มีชวิตหลังความตาย
แต่ถ้ามันมีจริงละ? เรามีสองทางเลือก อยากรู้ว่าแต่ละคนจะเลือกทางไหน หรือวิธีไหนที่จะไปสวรรค์?
1.ไปสวรรค์ โดยปฏิบัติตามคำสอน กฏเกณฑ์ พิธีกรรมต่างๆ ของศาสนานั้นๆอย่างเคร่งคัด ให้ครบถ้วน 100 % ทำดีทุกอย่าง ไม่มีที่ติ ห้ามทำผิดบาปแม้แต่ครั้งเดียว เพราะความดี ลบล้างความผิดบาปไม่ได้  ทุกคนต้องถูกพิพากษาลง บึงไฟนรก ไม่มีข้อแก้ตัว ไม่มีการต่อรองใดๆทั้งสิ้น...

2.ไปสวรรค์ โดยทางพระเยซูคริสต์ (เป็นพระเจ้าที่มาเกิดเป็นมนุษย์ และมารับโทษแทนเรา บนไม้กางเขนจนตาย แล้ววันที่สามก็เป็นขึ้นจากความตาย) 
เป็นของประทานด้วยความรัก จากพระเจ้า โดยพระคุณผ่านทางความเชื่อ ไม่ได้มาจากการกระทำ เพื่อไม่ให้ใครสักคนอวดได้......
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่