กรรมที่เป็นไปเพื่อการสิ้นกรรม

กระทู้คำถาม
ภิกษุทั้งหลาย!  กรรม ๔ อย่างเหล่านี้
เรากระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว
ประกาศให้รู้ทั่วกัน.

กรรม ๔ อย่าง อย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย!  กรรมดำ มีวิบากดำ ก็มีอยู่.

ภิกษุทั้งหลาย!  กรรมขาว มีวิบากขาว ก็มีอยู่.

ภิกษุทั้งหลาย!  กรรมทั้งดำทั้งขาว มีวิบาก
ทั้งดำทั้งขาว ก็มีอยู่.

ภิกษุทั้งหลาย!  กรรมไม่ดำไม่ขาว มีวิบาก
ไม่ดำ ไม่ขาว เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม ก็มีอยู่.


สรุป คือกรรมไม่ดำไม่ขาวคือคำตอบ (มรรค 8)


ไม่ว่าสัตว์นั้นจะทำกรรมดี ข้ามภพข้ามชาติ บันทึกใส่ SD card ติดวิญญาณผ่านจุติขีปนาวุธนำวิถีจิต เวียนว่ายตายเกิดมาอุบัติ อย่างไรเสีย
ถ้าไม่ทำกรรม ไม่ดำไม่ขาว ก็ป่วยการ
เพี้ยนขำหนักมาก
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่