เอกโหรา - ลำดับการวิเคราะห์ข้อมูล และความสำคัญของนักพยากรณ์ในงาน Data Analysis เพื่อประชาชน

กระทู้สนทนานักพยากรณ์โหราศาสตร์โดยทั่วไป ทำงานทางด้าน Data Analysis อยู่แล้ว คือ ทำงานพิจารณาข้อมูลดวงชะตา เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้มาขอรับบริการ
โดยประเภทของการวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะตามลำดับขั้นตอน คือ

1) Descriptive Analytics เป็นการพิจารณาว่าสิ่งใดได้เกิดขึ้นไปแล้ว รวมถึงสิ่งใดกำลังดำเนินอยู่ เพื่อทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยหากเราข้อมูลที่มากเพียงพอก็จะทราบถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เหล่านั้น เช่น ปัจจุบันมีสุขภาพไม่ดีเพราะดิ่มเหล้าหนัก สูบบุหรี่มาก และไม่พักผ่อนอย่างเพียงพอ
หรือสุขภาพจิตกำลังเศร้าเสียใจจากความสูญเสียคนที่รัก เป็นต้น โดยอาการเหล่านี้จะสะท้อนออกมาจาก Dashboard ของดวงชะตา และสภาพที่นักพยากรณ์มองเห็นได้

2) Predictive Analytics เป็นกระบวนถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป โดยนักพยากรณ์จะพิจารณาจากข้อมูลเดิมที่เกิดซ้ำมาก่อน หรือข้อมูลจากรูปแบบของดวงชะตาอื่นที่เกิดผลกระทบแบบเดียวกันซึ่งปราฏบน dashboard ดวงชะตา นักพยากรณ์อาจสร้างโมเดลสถานการณ์รวมถึงวางเรื่องราวในสิ่งที่เจ้าของดวงชะตาถาม โดยมักพิจารณาว่า ถ้าเจ้าของดวงชะตาดำเนินการเช่นนี้ จะเกิดผลได้หรือเสียอย่างไร ในช่วงเวลาไหน โดยเป็นช่วงที่นักพยากรณ์จะพิจารณาองค์ประกอบกลายโมเดล

3) Prescriptive Analytics คือ การออกคำเสนอแนะ ข้อแก้ไขปัญหา (Solution) รวมถึงแผนการณ์ปฏิบัติ (Action Plans) เพื่อให้เกิดการดำเนินการหรือเปลี่ยนแปลงบางอย่าง อันส่งผลกระทบเชิงพฤติกรรมของผู้รับคำพยากรณ์ทั้งในทางบวกและทางลบต่อตนเองและคนรอบข้าง
เนื่องจากโหราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้รับคำพยากรณ์โดยตรง


จาก ม.มหิดล

ฉะนั้นการใช้เครื่องมือทางโหราศาสตร์ของนักพยากรณ์จึงมีความสำคัญมาก ต้องเริ่มต้นด้วยความแม่นยำของเครื่องมือ การคำนวนอย่างระมัดระวังและถูกต้อง มีการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับโลกความเป็นจริงปัจจุบัน พร้อมด้วยเหตุผลที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และตรรกะวิทยา

การเลือกใช้สัญชาตญาณและความคิดเห็นส่วนตัวเป็นใหญ่ โดยไม่พิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้าน อาจมีผลต่อชีวิตของผู้รับคำพยากรณ์ที่รุนแรงในเชิงลบ และทำลายชีวิตครอบครัวเขาได้ การพยากรณ์เชิงลบหรือพยากรณ์สนุกปากก็ไม่ควรทำ จักต้องพิจารณาและหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจและพฤติกรรมการดำเนินชีวิตเชิงลบของผู้รับพยากรณ์อยู่เสมอ

บทความคัดมาจาก บันทึกเอกโหรา https://bit.ly/3oa7mUs
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่