คนที่ไม่นับถือศาสนาใด เป็นคนมีคุณธรรมหรือไม่มีคุณธรรม

กระทู้คำถาม
ทุกวันนี้จะมีหลายคนพูดกันว่า ไม่ได้นับถือศาสนาก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีคุณธรรม ปฏิบัติตามหลักกฎหมายก็ช่วยให้เป็นผู้มีคุณธรรมได้

   ก็จริงอยู่ หากปฏิบัติตามกฎหมายได้จริง ก็มีส่วนช่วยส่งเสริมให้เป็นคนปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมได้ หากปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างที่พูดจริงก็เป็นเรื่องดีอยู่ แต่หากทำไม่ได้จริง ก็เท่ากับว่าการประพฤติตนไม่ได้ตั้งอยู่ในกรอบแห่งคุณธรรมจริง

   หรือบางคนที่ไม่นับถือศาสนา เพราะมีความคิดเห็นว่า ศาสนาจะทำให้ตนเองเป็นคนโบราณล้าหลัง
   การนับถือศาสนาทำให้ตัวเองเป็นคนโง่ เสียรู้คนอื่นที่เขาฉลาดขี้โกงมากกว่า
   การนับถือศาสนาไม่ช่วยให้เจริญเรื่องทรัพย์สินเงินทองและยศถาบรรดาศักดิ์ อยากจะเจริญด้วยสิ่งเหล่านี้ต้องเอาความรู้ทางโลกเพียงอย่างเดียว
                           ฯลฯ

   ศาสนาเป็นวิชาๆนึงที่สอนให้คนมีคุณธรรม เป็นผู้ประพฤติดีในสังคม ส่งเสริมให้คนปฏิบัติตามหลักกฎหมายได้ดีขึ้น และยังสั่งสอนให้คนมีความรู้ด้วยตามหลักแห่งมงคลชีวิต
   ศาสนาจึงเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ช่วยให้คนมีความรู้คู่คุณธรรม
   ในคำขวัญวันเด็กอยู่ปีนึง ได้กล่าวไว้ว่า ความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคต แต่สำหรับเด็กยุคนี้หลายคน ประโยคนี้คงเป็นได้เพียงคำพูดสวยหรู ไม่สามารถเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงได้

   ถ้าการไม่นับถือศาสนา ก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีคุณธรรมจริง ก็น่าจะทำการสำรวจพฤติกรรมของคนสมัยนี้ มีปัญหาทางสังคมมากกว่าคนสมัยก่อนมั้ย ปัญหาการประพฤติผิดศีลธรรมมีมากกว่าสมัยก่อนมั้ย ปัญหาคดีความก่ออาชญากรรมมีมากกว่ายุคก่อนๆมั้ย นี่ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยสะท้อนได้ว่า การไม่นับถือศาสนาหรือการไม่เชื่อเรื่องศีลธรรมของคนสมัยนี้ส่งผลอย่างไรบ้าง
   
   ถ้าทำวิจัยพฤติกรรมของบุคคล 4 กลุ่มได้ ก็จะเห็นภาพมากขึ้น
กลุ่มที่ 1 เป็นผู้นับถือศาสนาดี เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเคร่งครัด
กลุ่มที่ 2 เป็นผู้นับถือศาสนาในระดับนึง เชื่อเรื่องศีลธรรมอยู่ แต่ไม่ได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทำดีได้บ้าง ทำไม่ได้บ้าง
กลุ่มที่ 3 เฉยๆการนับถือศาสนา เรียกว่า มีศาสนาแค่ในบัตรประชาชนก็เท่านั้น ไม่ยินดียินร้ายกับศาสนา
กลุ่มที่ 4 เป็นผู้ไม่นับถือศาสนา ไม่ชอบศาสนาใดๆ รู้สึกต่อต้านศาสนา ไม่ยินดีให้มีศาสนาใดๆในบัตรประชาชน
   ให้ดูผลวิจัยพฤติกรรมของบุคคลทั้ง 4 กลุ่มนี้ว่า กลุ่มไหนที่มีพฤติกรรมผิดศีลผิดธรรม ผิดต่อกฎหมายมากกว่ากัน
   แล้วจะช่วยให้คำตอบว่า ศาสนามีส่วนช่วยส่งเสริมพฤติกรรมของคนในสังคมให้ดีขึ้นได้มากน้อยแค่ไหน
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่