สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพชรบุรี ยื่นเสนอนายกรัฐมนตรี แนวทางฟื้นฟูการท่องเที่ยว 3 ระยะ เตรียมเปิดเมืองเพชรบุรี

กระทู้ข่าว
เวลา 15.45 น. วันนี้ (22 กย.64) ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ จ.เพชรบุรี ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี และนายกสมาคมการค้าบิสคลับไทย พร้อมด้วย นายบุญยอด มาคล้าย ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยว (Sandbox) โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานฯ พร้อมเสนอข้อเสนอแนวทางฟื้นฟูการท่องเที่ยว 3 ระยะ ต่อการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ผ่านสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสที่นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดเพชรบุรี คือ 

ระยะสั้น (1 - 2 เดือน)
1. ขอสนับสนุนการตรวจ ATK ให้แก่พนักงานโรงแรม ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว SHA+ ทุกๆ 2 อาทิตย์ ในระยะ หลังจากที่จังหวัดได้เปิดตามประกาศรัฐ และมีระบบบันทึกข้อมูลการตรวจย้อนกลับได้ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
2. ขอการสนับสนุน Creative City ด้านอาหารของจังหวัดเพชรบุรี ทั้งในด้าน การตลาด จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การจัดการความรู้จาก องค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) การต่อยอดขยายผล จาก ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) หรือ กระทรวงวัฒนธรรม และ อื่นๆ เพื่อกระจายรายได้ต่อท้องถิ่น
3. ผลักดัน กลไก คณะกรรมการพัฒนา Thailand Rivera ให้เกิดการประชุม และขับเคลื่อนภารกิจ ตลอดจนการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง

ระยะกลาง (3 - 6 เดือน) 
1. ขอพักการชำระหนี้ ดอกเบี้ยและเงินต้น ระยะเวลา 6 เดือน และสนับสนุนเงินกู้แก่ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท 1- 5 ล้าน เพื่อฟื้นฟูสถานประกอบการท่องเที่ยวและมีสภาพคล่องในการเปิดให้บริการ โดยผ่อนปรนงบการเงินที่ขาดทุน เครดิตบูโรในระยะ 2 ปี (ปี2562-2563) ปลอดเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 6 – 12 เดือน และคิดดอกเบี้ยพิเศษ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3

ระยะยาว (7-24 เดือน) 
1. สนับสนุนการผลักดันเพชรบุรี สู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism 4 SPA (สปาโคลน สปาทราย สปาเกลือ สปาน้ำพุร้อน) ยกระดับมาตรฐานการบริการ กระจายรายได้แก่ชุมชน  
2. เร่งรัดการก่อสร้างทางยกระดับ ถนนธนบุรี ปากท่อ ให้แล้วเสร็จ ภายในปี 2565 เพื่อกระตุ้นและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ชะอำ หัวหิน 
3. สนับสนุนให้มีทบทวนการก่อสร้างทางยกระดับทางข้ามรถไฟที่ไปในแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะพื้นที่ หาดเจ้าสำราญ บ้านแหลม และ เขาหลวง เพื่ออำนวยความสะดวก และลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุแก่นักท่องเที่ยว
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่