ความหมายที่แตกต่าง ระหว่าง "บุคคลกรรมเด็กพิเศษซ้ำซ้อน" VS "บุคคลเด็กพิเศษ" ตามหลักมาตรฐานสากลทั่วโลกโดยภาพรวม

ความหมายที่แตกต่าง ระหว่าง "บุคคลกรรมเด็กพิเศษซ้ำซ้อน" VS "บุคคลเด็กพิเศษ" ตามหลักมาตรฐานสากลทั่วโลกโดยภาพรวม มีดังนี้
1) บุคคลกรรมเด็กพิเศษซ้ำซ้อน คือ บุคคลทั่วไปที่มีสามีภรรยาโดยมีการอ้างอิงได้ แต่เป็นกรรมเด็กพิเศษซ้ำซ้อนมาตั้งแต่โดยกำเนิด จนถึงอายุ 25 ปี 11 เดือน ซึ่งก่อนถึงอายุ 25 ปี 11 เดือนมีการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้เพียงอย่างเดียว คือ "การทำสมาธิสูงสุดครบ 3 ชั่วโมงแบบรวดเดียว นำไปสู่การเพิกถอนการมีบัตรประจำตัวคนพิการแบบถาวรอย่างเป็นทางการ เท่านั้น ไม่มีทางอื่น"
**ดังนั้น บุคคลกรรมเด็กพิเศษซ้ำซ้อน มีเพียงรายเดียว คือ "เสริฐ ใช้นามแฝง SertMarathon เท่านั้น"**
2) บุคคลเด็กพิเศษ (บุคคลพิการ) คือ บุคคลพิการที่มีลักษณะเด็กพิเศษที่ไม่สามารถมีคู่ครองได้ ถ้ามีคู่ครองได้นั้นมีความวิบัติในอนาคตอย่างง่ายดาย มาตั้งแต่โดยกำเนิด จนถึงปัจจุบันนี้ เช่น การเลิกรา (หย่า) ได้ ดังนี้
(1) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น  
(2) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
(3) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
(4) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
(5) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
(6) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
(7) บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์
(8) บุคคลออทิสติก
(9) บุคคลพิการซ้อน 
**ดังนั้น บุคคลเด็กพิเศษทุกคนในทั่วโลกเหล่านั้น ไม่สามารถกลับมาเป็นเป็นบุคคลทั่วไปได้ และไม่สามารถเพิกถอนการมีบัตรประจำตัวคนพิการแบบถาวร ถ้าอยากเพิกถอนการมีบัตรประจำตัวคนพิการเหมือนในหัวข้อตาม link http://web1.dep.go.th/?q=th/questionanswer/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B0 ต้องเกิดวิบัติในชีวิตและทรัพย์สินสำหรับอนาคตในวันข้างหน้าได้นะครับ**

**ดังนั้น การเป็นบุคคลทั่วไปได้ต้องไม่ทำตัวเหมือนเป็นบุคคลเด็กพิเศษ (คนพิการ) นะครับ**
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่