"ให้กำลังใจ" อย่างเข้าใจเข้าถึงซึ้งประจักษ์แจ้งอย่างถ่องแท้ในธรรม

กระทู้สนทนา
ขอเป็นกำลังใจ เป็นแรงบันดาลใจ ให้เกิดปัญญา แก้ไขปัญหา แก้ไขอุปสรรคต่างๆ บรรลุ สำเร็จ ลุล่วง ผ่านพ้น 

 
 ฝนไม่ได้ตกตลอดทั้งปี แม้ตกในฤดู ก็ย่อมต้องมีหยุดบ้าง ตกบ้าง ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกัน กาลเวลาผ่านไปแป๊บเดียว เดี๋ยวก็เปลี่ยนล่ะ ชีวิตของเราต้องดีขึ้นแน่ 

 
 อิทธิบาท 4 เกิด โยนิโสมนสิการ ต้องตามมา มีความหวัง เราต้องหลุดพ้นจากปัญหาอุปสรรคต่างๆ แน่ 

 
 เราทำดีอย่างจริงใจ ฟ้าดินย่อมรับรู้ ถึงแม้เราไม่ได้ขอ ฟ้าดินก็ยังต้องช่วย นี่คือ...ปรมัตถ์สัจจะธรรม 

 จงอย่าเบื่อหน่าย ต่อการสร้าง "เหตุดี" 

 ขอจงมี "ปิติ" ในการบำเพ็ญ ในการทำความดี สร้างเหตุดี ต่อไป 

 
 จงศรัทธามั่นคง มั่นใจในเหตุดีที่เราได้กระทำ ไม่หวั่นไหวไปตามภาวการณ์แห่งธรรม สร้างเหตุดี ย่อมได้รับผลดีแน่นอน 

 
 สร้างเหตุดีให้ถึงพร้อม สัปปายะก็บังเกิด ผลบรรลุก็ตามมา 

 เราจะหมั่นใจในเหตุดีของเราที่กระทำได้ เราต้องมีหัวใจ 5 (กตัญญู ศรัทธา เชื่อมั่น หนักแน่น มั่นคง) ต่อ "เหตุดี" ของเรา

 อย่างแรกเลยเราต้องรู้อริยสัจ 4 

 1. ต้องรู้เหตุก่อนว่า เวลานี้เหตุของคุณเป็นอะไร? เหตุนี้เป็นยังไง? 

 
 2. จะตั้งใจจะแก้ไหม? ก็ต้องมาดูว่าจะต้องมีกติกา เงื่อนไข หรือสิ่งใด รูปแบบใดที่จะมาแก้ 

 3. วิธีการแก้ 

 
 4. ถ้าไม่รู้ให้ปรึกษาผู้รู้ 

 
 บางคนรู้สึกว่าเป็นปัญหาแล้วก็ตัน เพราะว่าไม่มีข้อ 4 คือ ไม่ยอมบอกกล่าวผู้รู้ ปรึกษาผู้รู้ ก็จะกลายเป็น “ตัน” 

 
 เรารู้เหตุ ถึงจะควบคุมเหตุได้ ถ้าเราไม่รู้เหตุเราบริหารไม่ได้ 

 เราจะต้องมีปัญญาเข้าใจเหตุ ถ้าเราไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ ใช้วิธีการผิดเหตุนั้นก็ยิ่งรุนแรง!!!

 เราต้องเรียนรู้ ฝึกฝน ลงมือปฏิบัติ แล้วยอมรับในความจริงว่า "ไม่มีอะไรทุกอย่างที่ดีพร้อม เราต้องแก้ไขพัฒนาไปเรื่อยๆ" แล้วนั่นแหละ สิ่งดีก็จะปรากฏขึ้นมาบ่อยๆ เรื่อยๆ

 จงภาวนาวิธีการเช่นนี้ ทำให้บ่อยๆ แล้วเราจะประสบความสำเร็จ
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่