เคลมประกันโควิดของทิพยประกันภัย (ไม่ผ่าน)

เนื่องจากผมได้มีตรวจหาเชื้อ covid-19 ที่ รพ.มหาชัย 3(ของประกันสังคม) วันที่ 28/7/64 และวันที่ 30/7/64 ได้รับผลแจ้งผ่าน SMS มาว่าผล "พบเชื้อ"
แต่ทาง รพ.ก็ไม่มีการติดต่อใดๆมาว่าจะให้เข้ารับการรักษาที่ไหนยังไง ตอนแรกบอกว่าเมื่อพบเชื้อ 3-5 วันจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาเพื่อรับการรักษา (ผมทนไม่ไหว มีอาการไข้ขึ้นสูง ปวดเนื้อปวดตัวมาตั้งแต่ 27/7/64 แล้ว) ระหว่างรอผลตรวจนั้นจึงได้หา รพ.สนาม ที่ใกล้ๆที่เร็วที่สุด กลัวว่าอาการจะหนักขึ้น และกลัวว่าจะพาติดคนในบ้านด้วย   จนได้ รพ.สนาม แห่งนึงที่เค้ารับผู้ป่วยพอดี บวกกับได้รับแจ้งทาง SMS แล้วว่าพบเชื้อ จึงได้ย้ายเข้า รพ.สนาม (Community isolation) CI เข้าพักรักษาตัวเมื่อวันที่ 31/7/64 จนถึง 13/8/64 จนหายดีแล้ว ได้ยื่นเรื่องเคลมกับทิพยรประกันภัยไป แผน 4-C (ยื่นเรื่องผ่าน Email วันที่ 18/8/64) และวันที่ 23/8/64 ได้รับ SMS มาว่า ได้รับเรื่องเคลมแล้ว ผมก็รอไปจนกระทั่งวันที่ 2/9/64 ผมได้โทรไปสอบถาม 02-660-1221 จึงได้รู้ว่าถูกสถานะการเคลมถูก Reject หรือถูกปฏิเสธ อ้างว่าไม่เข้าเงื่อนไขตามที่ประกาศของ คปภ  จะจ่ายชดเชยได้เฉพาะเข้ารักษาที่โรงบาลพยาลเท่านั้น

จึงมาดูประกาศของ คปภ ที่ 44/2564  ข้อที่ ๕ (๒) 
                  มีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในสถานพยาบาล แต่ไม่มี
สถานพยาบาลรองรับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) แม้ในเบื้องต้นอาจมี
ลักษณะเข้าข่ายที่จะได้รับการดูแลรักษาแบบ Home Isolation หรือการดูแลรักษาแบบ Community
Isolation ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ก็ตาม เช่น
      (ก) มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไป
      (ข) มีภาวะอ้วน หมายถึงดัชนีมวลกายมากกว่า ๓๐ กิโลกรัม/ม.² หรือมีน้ำหนัก
ตัวมากกว่า ๙๐ กิโลกรัม
      (ค) มีโรคส่วนตัวดังต่อไปนี้ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคไตเรื้อรัง (CKD
stage 3 , 4 ) โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ หรือโรคอื่นๆ
ตามดุลพินิจของแพทย์

อ้าวแล้วคนที่อายุไม่เกิน 60 ปีหล่ะ ไม่ได้ผู้ติดเชื้อหรอ ? น้ำหนักไม่ถึง 90 ไม่ใช่ผู้ติดเชื้อหรอ ? ไม่มีโรคส่วนตัว ไม่ใช่ผู้ติดเชื้อหรอ?
แล้วจะให้ผมทำยังไงดีครับ จริงๆก็อยากเข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลตามปกตินะ ตั้งแต่วันที่มีอาการแล้วไปตรวจ รพ.บอกว่า ถ้าผลพบเชื้อ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาภายใน 3-5 วัน จนตอนนี้เข้ารักษา รพ.สนาม CI จนหายดีแล้ว ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ของ รพ.ประกันสังคม ติดต่อมาเลย
ถ้ารอป่านนี้คงตายก่อน(กินยาพารากับฟ้าทะลายโจรจนเอาไข้ไม่อยู่ หมอที่ รพ.สนาม CI จนต้องเปลี่ยนเป็นยาชนิดแรงให้)
คำถาม รพ.สนาม CI และ hospitel  มีหมอดูแลเช่นกัน ออกใบที่รับรองโดยแพทย์มาเหมือนกัน  [แบบ hospitel ประกันจ่ายชดเชยให้ แต่แบบ CI ต้องเข้าเกณฑ์ (ก) (ข) (ค)]

ผมควรทำยังไงดีครับ

แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่