【ITZY】เปิดพรี NO BAD DAYS ประจำเดือนสิงหาคม ☁️💜✨

กระทู้สนทนา
ITZY는 MIDZY만 믿지!
ITZY เชื่อ MIDZY เท่านั้น!
#ITZYMIDZY날자 🕊👸🏼
🌈☁️🌈☁️🌈☁️🌈☁️🌈☁️🌈☁️🌈☁️🌈☁️

ITZY 2021 OFFICIAL MERCHANDISE
'NO BAD DAYS' AUGUST KIT
2021.7.26 MON 3PM KST (1PM เวลาไทย)
PRE-ORDER

โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่