รีวิวการเดินทางเข้าโครงการ Phuket Sandbox

กระทู้สนทนา
ตามที่รัฐบาลไทยเปิดโครงการ Phuket Sandbox โดยจุดประสงค์คือต้องการดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วเดินทางเข้าท่องเที่ยว Phuket ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องที่ให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาโดยไม่ต้องกักตัวเริ่มวันที่ 1 กรกฏาคม ซึ่งจะแตกต่างกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทาง ASQ ซึ่งต้องอย่ภายในห้องพักอย่างเดียว ห้ามออกไปไหนภายใน 14 วัน

ข่าวการเปิดโครงการเริ่มมีมากขึ้นในปลายเดือนพฤษภาคม โดยแผนเริ่มแรกของ Phuket Sandbox คืออยู่ภายในภูเก็ต 7 วัน หลังจากตรวจ RT-PCR วันที่ 6 ผ่านแล้วก็สามารถเดินทางไปจังหวัดอื่นๆในประเทศได้ แต่ภายหลังมีการเปลี่ยนจำนวนเป็น 14 วัน และต้องมีการตรวจโควิดทั้งหมด 3 ครั้ง โดยครั้งแรกตรวจวันเดินทางถึงสนามบิน ครั้งที่ 2 คือวันที่หกในการเข้าพักที่โรงแรม ส่วนครั้งที่ 3 คือวันที่สิบสาม ซึ่งถ้าผลตรวจเป็นลบก็สามารถเดินทางออกภูเก็ตได้ในวันที่สิบสี่ กว่าขั้นตอนการปฏิบัติมาตราการของ Phuket Sandbox จะลงตัวก็เข้าไปวันที่ 26 มิถุนา ซึ่งเฉียดฉิวกับวันกำหนดเดินทางของผมคือวันที่ 2 กรกฏาคมการเตรียมตัวในเรื่องเอกสารก็เหมือนๆการเข้าประเทศแบบ ASQ กล่าวคือ ต้องทำการขอ Certificate of Entry จากทางสถาทูตไทย โดยเตรียมหลักฐานพี่เพิ่มขึ้นคือ ใบจองโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการนี้หรือที่เรียกว่า SHABA certified ครบทั้ง 14 วัน โดย 7 วันแรกต้องเป็นโรงแรมเดียว ส่วนหลังวันที่ 7 เป็นต้นไปจะย้ายไปโรงแรมอื่นๆในกลุ่ม SHABA ได้  เอกสารอื่นที่เพิ่มเติมคือทุกคนไม่เว้นแต่คนไทยต้องมีประกันสุขภาพวงเงินไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท และต้องทำการจ่ายเงิน prepaid ค่าตรวจโควิดทั้ง 3 ครั้งให้กับทางโรงแรมแรก 8000 บาท และหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และผลตรวจ negative RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชม

เมื่อเอกสารพร้อมก็ยืนขอ COE กับทางสถาทูตไทยที่ Washington D.C. โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ฝากขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆท่าน ณ. โอกาสนี้ด้วยครับ โครงการนี้กว่าจะประกาศออกทางราชกิจจานุเบกษาก็เป็นวันที่ 29 มิถุนายน ดังนั้นการอนุมัติ COE ก็เป็นไปอย่างฉุกละหุกก่อนออกเดินทางเพียง 1 วันเท่านั้น แต่เจ้าหน้าที่สถานทูตก็ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีครับก่อนออกเดินทางก็ไปตรวจโควิด โดยทำการจองทาง online กับ Curative ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผลออกภายใน 24 ชม การตรวจแบบใหม่เป็นการ swab แบบ shallow คือไม่เข้าไปในโพรงจมูกลึกๆเหมือนแบบเก่า ไม่มีอาการเจ็บหรือระคายเคืองใดๆ ผลที่ได้คือ negative

โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่