นิยามของคำว่า อนัตตา (1) ?

.....ผู้ใดกล่าวว่า  เวทนาเป็นอัตตา  คำของผู้นั้นไม่ควร  เวทนาย่อมปรากฏแม้ความเกิด
แม้ความเสื่อม  ก็สิ่งใดแล  ปรากฏแม้ความเกิด  แม้ความเสื่อม  สิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่า
อัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไป  เพราะฉะนั้น  คำของผู้ที่กล่าวว่า  เวทนาเป็นอัตตานั้น  
จึงไม่ควรด้วยประการฉะนี้  
......มโนจึงเป็นอนัตตา  ธรรมารมณ์จึงเป็นอนัตตา  มโนวิญญาณจึงเป็นอนัตตา  
มโนสัมผัสจึงเป็น  อนัตตา  เวทนาจึงเป็นอนัตตา.....
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่