การเมืองหรือโรคระบาดไวรัสโคโรนา

กระทู้คำถาม
ตลอดปี 2563 ในท่ามกลางที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทั้งสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศในทั่วโลก และสถานการณ์โรคระบาดอย่างต่อเนื่องกว่า 1 ปีกับอีก 6 เดือน แต่หลายคนเคยถามว่าสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศกับสถานการณ์โรคระบาดเรื่องไหนมีความสำคัญมากกว่ากัน ไปดูข้อเท็จจริงว่าเรื่องไหนมีความสำคัญมากกว่ากันไปเป็นข้อ ๆ ไปพร้อมกับ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมช่วยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือโรคระบาดว่าเรื่องไหนมีความสำคัญมากกว่ากัน

1. ทำไมคนส่วนใหญ่เอาเรื่องการเมืองมากกว่าโรคระบาด อยากถามทุกความคิดเห็นว่า ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงเอาเรื่องการเมืองมากกว่าสถานการณ์โรคระบาดเพื่ออะไร จุดประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติการเมืองระหว่างประเทศอย่างไร เจตนารมณ์ของการเมืองมากกว่าโรคระบาดเพื่ออะไร จุดประสงค์เพื่ออะไร แล้วทำไมคนส่วนใหญ่จึงเลือกการเมืองระหว่างประเทศมากกว่าโรคระบาดเพื่ออะไร จุดประสงค์เพื่ออะไร ช่วยตอบตรงนี้
2. ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงเอาประเด็นทางการเมืองระหว่างประเทศมากกว่าโรคระบาดโดยอ้างว่ากฎหมายบ้านเมืองล่าช้า อ้างว่ารัฐบริหารล้มเหลว อ้างว่าไม่มีประสิทธิภาพการบริหารของรัฐ แล้วทำไมถึงเอาการเมืองระหว่างประเทศมากกว่าสถานการณ์โรคระบาดเพื่ออะไร เพื่อชักจูงคนไปร่วมการต่อต้านรัฐเพื่ออะไร ช่วยตอบเพิ่มเติมตรงนี้เลย
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่