ยื่นภาษีไม่ขอลดหย่อนได้ไหม

กระทู้คำถาม
เช่น ลูก 1 คน ลดหย่อน 30,000 บาท

ยอดรายได้ก่อนลดหย่อนลูก 510,000 บาท 

ลดหย่อนยอด Net 480,000 ฐาน 10%
ไม่ลดหย่อนยอด Net 510,000 ฐาน 15%

ส่วนต่างที่ไม่ลดหย่อนจ่ายมากกว่า (20,000 x 10%) + (10,000 x 15%) = 3,500 บาท

แต่ซื้อประกันไป 100,000 บาท 
เคสแรกได้คืน 10,000 บาท
เคสสองได้คืน 15,000 บาท

สรุปว่า เคสสอง Net ได้ภาษีคืนมากกว่าเคสแรก 1,500 บาท ทั้งที่ฐานสูงกว่า
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่