ท่านเห็นว่าอย่างไร

กระทู้คำถาม
ภิกษุทั้งหลาย ! จิตนี้ เป็นธรรมชาติประภัสสร แต่จิตนั้นแล เข้าถึงความเศร้าหมองแล้ว
เพราะอุปกิเลสอันเป็นอาคันตุกะจรมา... (ที่เกิดขึ้นภายหลัง)
...
ภวังคจิต...
ปฏิสนธิจิต...
จุติจิต...
หรือจิตนี้ยังไม่มีกรรม หรือผลแห่งกรรม(วิบาก)
...เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ เพราะ ไม่มีกิเลส...
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่