ครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยม โดยเฉพาะมัธยมปลาย คิดยังไงกับตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลาง 2551 ครับ

สอบถามครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยม โดยเฉพาะมัธยมปลาย ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลาง 2551 หน่อยครับ ว่ารู้สึกยังไงบ้าง

ส่วนตัวรู้สึกมึนๆ สับสนทุกครั้งเวลาต้องเปิดตัวชี้วัดเหล่านี้ดู เวลาทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยต้องดูว่าเนื้อหา/กิจกรรมที่เราสอนแต่ละครั้งมันตอบโจทยตัวชี้วัดข้อไหน และหลายครั้งพบว่ามันตอบโจทย์ตัวชี้วัดหลายข้อมาก เพราะตัวชี้วัดแต่ละข้อดูจะคล้ายกันไปหมดแฮะ แต่ละข้อดูแตกต่างกันแค่นิดเดียว ถ้าจับมารวบเข้าไว้ด้วยกันได้ก็น่าจะดูกระชับ ไม่สับสน

ตัวอย่างมาตรฐานที่ดูคล้ายๆ กัน เช่น

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน

นอกจากนี้ รายละเอียดตัวชี้วัดก็ยังดูคล้ายๆ กัน เช่น

ต 1.2 ม.4-6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม
ต 1.2 ม.4-6/5 พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล
ต 1.3 ม.4-6/1 พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม
ต 1.3 ม.4-6/3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคมและโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

ผมว่า พวกตัวชี้วัดที่คล้ายๆ กัน ถ้าจับมารวบให้กระชับ น่าจะนำมาใช้ได้สะดวกขึ้น (หรือเปล่า)

ครูท่านอื่นๆ เคยเจอปัญหาแบบเดียวกับผมไหมครับ หรือท่านใดพอจะอธิบายข้อแตกต่างให้ผมได้

ถ้ามีลิงค์แหล่งความรู้ที่ช่วยแก้ข้อสงสัยนี้ได้ ก็ยินดีครับ

ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำแนะนำดีๆ ครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่