โรคระบาดโควิดคราวนี้คือการลงโทษจาก GOD อีกครั้งใช่หรือไม่ครับ

พอดีไปเจอมาในไบเบิ้ล   ว่าพระเจ้าสร้างโลก สร้างมนุษย์และทุกสรราพสิ่ง  เป็นผู้สร้าง   ท่านเคยสร้างโรคระบาดมาทำลายมนุษย์ในอดีตมาแล้ว

ก็เลยอยากถามว่าในมุมมองทางศาสนาคริสต์  โรคโควิดนี้คือการลงทัณฑ์ของ GOD ใช่หรือไม่?  แล้วยุคนี้มนุษย์ไปทำอะไรผิดอีกถึงได้ถูกลงโทษกันทั่วโลกแบบนี้ครับ

เยเรมี 42
21 และในวันนี้ข้าพเจ้าได้ประกาศพระวจนะนั้นแก่ท่านทั้งหลายแล้ว แต่ท่านมิได้เชื่อฟังพระสุรเสียงแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านในสิ่งใดๆซึ่งพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาบอกท่าน
22 เพราะฉะนั้นบัดนี้จงทราบเป็นแน่ว่า ท่านทั้งหลายจะตายด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร และด้วยโรคระบาด ในสถานที่ซึ่งท่านทั้งหลายปรารถนาจะไปอาศัยอยู่"


แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่