กระบี่นายทหารที่ใช้ในปัจจุบัน ความยาวของฝักกระบี่ควรใช้แบบไหนครับ แบบเก่า 38 นิ้ว VS แบบใหม่(ตามหน่วย ทม.) 42 นิ้ว

กระทู้คำถาม
.....สวัสดีครับ ผมขออนุญาตสอบถามถึงรูปแบบกระบี่นายทหารที่ใช้ในปัจจุบันนี้ นะครับ 
กระผมเป็นบัณฑิต ว่าที่ ร.ต. ที่พึ่งจบใหม่ และอีกไม่นานจะต้องเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในชุดเครื่องแบบปกติขาวนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งจะต้องใช้กระบี่นายทหารสัญญาบัตรเป็นเครื่องประกอบการแต่งกายตามระเบียบที่กำหนด จากที่ผมได้วางแผนศึกษาเรื่องลักษณะเครื่องแต่งกาย เพื่อที่จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง พบว่ากระบี่นายทหารสัญญาบัตรที่ใช้ในปัจจุบันมีทั้งแบบลักษณะเก่าคือ ความยาวฝัก 38 นิ้ว กับ ความยาวฝักแบบใหม่ตาม (หน่วย ทม. 42 นิ้ว) ซึ่งทำให้ผมนั้นสับสนว่าจะต้องใช้ในลักษณะรูปแบบไหนครับ จึงขออนุญาติถาม ดังนี้ ครับ
1. ผมจะต้องใช้กระบี่นายทหารสัญญาบัตรความยาวของฝักแบบไหนถึงจะถูกต้องครับ ?
2. ในปัจจุบันนี้นายทหารประจำการนิยมใช้ความยาวของฝักแบบไหนครับ ?
3. ลักษณะของกระบี่นายทหารที่ทางราชการแจกให้นายทหาร/นายตำรวจ รวมไปถึงกระบี่ที่นักเรียนนายร้อยได้รับเป็นลักษณะรูปแบบไหนครับ (มีลวดลายหรือไม่/ความยาวของฝักแบบเก่า 38 นิ้ว หรือ แบบใหม่(ตามหน่วย ทม.) 42 นิ้ว (ถ้ามีกระบี่เป็นแบบมีลวดลายขออนุญาตแนบรูปภาพเพื่อที่จะเป็นความรู้นะครับ)
....ขอบคุณครับ
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่