ราคาน้ำมันปัจจุบัน

กระทู้คำถาม
ทำไมราคาน้ำมัน  แก๊สโซฮอล์ 95,91 ใกล้เคียงกับ  E20 , E85 ทั้งที่ต่างกัน 
     1.น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 คือ น้ำมันเบนซินออกเทน 91 ที่ผสมกับ เอทา
นอล ในอัตราส่วน 10% และสีของน้ำมันชนิดนี้จะมีสีเขียว
     2.น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 คือ น้ำมันเบนซินออกเทน 95 ที่ผสมกับเอทานอล ในอัตราส่วน 10% และสีของน้ำมันชนิดนี้จะมีสีส้ม
     3.น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 คือ น้ำมันเบนซินออกเทน 95 ที่ผสมกับเอทานอล ในอัตราส่วน 20% และสีของน้ำมันชนิดนี้จะมีสีน้ำตาล
     4.น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 คือ น้ำมันเบนซินออกเทน 95 ที่ผสมกับเอทานอล ในอัตราส่วน 85% และสีของน้ำมันชนิดนี้จะมีสีม่วง
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่