ขโณ โว มา อุปจฺจคา พุทธวจนะที่แปลผิดกันมาก

คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 5
แล้วที่ถูกคืออย่างไร ครับ ?
สุดยอดความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 8
ขณะในพุทธพจน์นี้ หมายถึง ของดี 4 ประการ ไม่ได้หมายถึงเวลา  คือ

๑) ขณะเป็นที่บังเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านี้
-  อยํ พุทฺธุปฺปาทกฺขโณ

๒) ขณะบังเกิดในมัชฌิมประเทศ
- มชฺฌิมปเทเส อุปฺปตฺติกฺขโณ

๓) ขณะอันได้สัมมาทิฏฐิ
- สมฺมาทิฏฺฐิยา ปฏิลทฺธกฺขโณ

๔) ขณะไม่ขาดแคลนแห่งอายตนะทั้ง ๖ ประการ (ไม่เกิดมาพิการ)
- ฉนฺนมายตนานํ อเวกลฺลกฺขโณ
ความคิดเห็นที่ 9
ขโณ โว มา อุปจฺจคา ควรแปลว่า อย่าให้โอกาสดีผ่านไป

และคำว่า โอกาสดี (ขโณ) มีสี่ประการ คือ
1. การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า
2. การเกิดในมัชฌิมประเทศ
3. การได้สัมมาทิฐิ
4. การไม่พิการ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่