TV LG 75UN7200 ไม่สามารถรับสัญญาณจาก เสาอากาศภายนอก และกล่อง True ID พร้อมกันได้หรอคะ??

อาการคือ

สถานการณ์ที่1 หากแสกนช่องผ่านเสาอากาศขณะเปิดกล่อง True ID จะไม่พบช่อง หรือพบแค่ 8 ช่องเท่านั้น พอลองปิดแล้วแสกนอีกครั้ง ก็จะพบช่องสัญญาณครบปกติ 32 ช่อง

สถานการณ์ที่2 ถ้าเปิดกล่อง True ID แล้วอยากสวิซไปใช้สัญญาณจากเสาอากาศ ไม่สามารถทำได้ ขึ้นว่าไม่พบช่อง แต่ถ้าปิดกล่อง ก็พบสัญญาณจากเสาอากาศปกติ

คำถามคือ TV LG ไม่สามารถเปิดรับสัญญาณได้พร้อมกันทั้งเสาอากาศ และกล่อง True ID หรอคะ พอดีที่บ้านที่อีกเครื่องนึงเป็นของ SAMSUNG ก็สามารถใชัพร้อมกันได้ปกติค่ะ
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  ทีวีดิจิตอล กล่องทีวีดิจิตอล TrueID TV LG
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่