4 ระยะห่าง CAGE ประเมินโอกาสและความท้าทาย ในการเปิดตลาดใหม่ในต่างประเทศ4 ระยะห่าง CAGE ประเมินโอกาสและความท้าทาย ในการเปิดตลาดใหม่ในต่างประเทศ 
(อ่านบทความนี้ได้ที่ https://www.blockdit.com/posts/6044885e756cca0bf75f60ab)

ในการทำธุรกิจต่าง ๆ สิ่งที่จำเป็นจะต้องรู้ก็คือ โอกาสและอุปสรรค ซึ่งการที่จะเปิดตลาดใหม่ในต่างประเทศ เราจำเป็นจะต้องรู้ 4 อย่างด้วยกัน และในวันนี้ผมจะมานำเสนอ . หลักการ CAGE โดยพิจารณาความแตกต่างระหว่างประเทศ ก่อนที่ธุรกิจยักษ์ใหญ่ หรือบริษัทของเราจะตัดสินใจลงทุนในต่างแดน โดยที่ผมจะแบ่งออกมาเป็น 4 ประเภทด้วยกัน

1.) ระยะทางด้านวัฒนธรรม (Cultural Distance) ในส่วนของวัฒนธรรมนะครับ เกิดจาก ภาษา เชื้อชาติ ศาสนา ประเพณี ความเชื่อ ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ และการใช้ชีวิต . ซึ่งทั้งหมดนี้ ล้วนส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคทั้งนั้น ด้วยความที่เป็นแบบแผน ในรูปของวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต เราจำเป็นที่จะต้อง รู้การดำรงชีวิตของคนที่เป็น segment ของเราในต่างแดน เพื่อที่จะตอบโจทย์ และแก้ไขปัญหากลุ่มลูกค้าต่างๆ

2.) ระยะห่างด้านระเบียบการบริหาร (Administrative Distance) คือความแตกต่างของกฎหมาย การเมือง โครงสร้างพื้นฐานในประเทศ นโยบายการค้าในต่างประเทศ สถานการณ์บ้านเมือง ความสงบสุข จนถึงตลาดการเงินของประเทศนั้น ๆ เพื่อหาว่าผลิตภัณฑ์ หรือบริการแบบไหน ที่สามารถสร้างข้อได้เปรียบระหว่างประเทศของเรา กับประเทศคู่ค้าได้

3.) ระยะห่างด้านภูมิศาสตร์ (Geographic Distance) ความแตกต่างที่ภูมิประเทศ สภาพอากาศ ระยะห่างจากทะเล ระยะห่างระหว่างประเทศ การเกิดภัยพิบัติ ตำแหน่งคลังเก็บสินค้า ระบบขนส่ง การเดินทาง และทุกอย่างที่เกี่ยวกับ สภาพแผ่นดินทั้งบนบก ใต้น้ำ และอากาศ

4.) ระยะห่างด้านเศรษฐกิจ (Economic Distance) ความแตกต่างของรายได้ประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างของระบบการเงินพื้นฐาน การศึกษาของประชากรในประเทศนั้น ทั้งปัจจัยที่มีผลต่อกำไร ความต้องการสินค้า และการใช้จ่ายของประชากร

ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมกล่าวมา เราจำเป็นที่จะเอาทั้ง 4 ข้อนี้ มาประเมินโอกาสและความท้าทาย ในการเปิดตลาดใหม่ในต่างประเทศ เพื่อหาข้อได้เปรียบทางการค้า และเติบโตได้เร็วมากขึ้น ไม่เหมือนตั้งบริษัทแรกเริ่ม... (เขียนโดย เอ๊ะ พชรพล ภู่เสือ)

ติดตามเพจ Wai-Time งาน ได้ที่
Blockdit - blockdit.com/waithamngan
Facebook - facebook.com/waithamngan
Twitter - twitter.com/time_wai
Instagram - instagram.com/waithamngan
Pantip - pantip.com/profile/6363077

แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  การบริหารจัดการ การตลาด Startup เจ้าของธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่