การที่นานาชาติเข้ามาแทรกแซงทางการเมือง มีผลดีหรือผลเสียอย่างไร

กระทู้คำถาม
การนำเสนอข่าวสารเกี่ยวสถานการณ์ทางการเมืองของแต่ละประเทศในโลกนี้ ล้วนแล้วแต่สิทธิมนุษยชนและสิทธิทางกฎหมายและศีลธรรม ซึ่งการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเข้ามาแทรกแซงการเมืองนั้นย่อมส่งผลต่อประเทศในโลกนี้อย่างไร มาดูว่าผลดีและผลเสียต่างกันอย่างไร

ผลดีของการที่นานาชาติเข้ามาแทรกแซงการเมือง คือการปรับปรุงแก้ไขระบบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยและสิทธิหน้าที่ของพลเมืองที่ดีในประชาคมโลก และเร่งปฏิรูปประเทศที่มีปัญหาการพัฒนาที่ล้าหลังอย่างการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งการสนับสนุนความช่วยเหลือเพื่อสิทธิมนุษยชนของโลก

ผลเสียของการที่นานาชาติเข้ามาแทรกแซงการเมือง คือการที่พยายามจะรัฐประหารในประเทศต่างๆของโลก หรืออาจจะมีการรับสินบนเจ้าพนักงาน หรือมีการแทรกแซงที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรืออาจจะมีการคอรัปชั่นเกิดขึ้น รวมทั้งการใช้วิธีต่างๆอย่างรุนแรง โดยที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและประชาคมโลกได้

ประเทศที่อยู่ในสถานการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างเมียนมาร์เกิดรัฐประหาร กัมพูชาเกิดเขมรแดง เวียดนามเกิดสงครามเวียดนาม เยอรมันเกิดกำแพงเบอร์ลิน สหรัฐฯเกิดการแทรกแซงการเมือง จีนเกิดการปฏิวัติล้มล้างราชวงศ์ชิง ญี่ปุ่นเกิดยอมจำนนต่อสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้น

อยากทราบว่า การที่นานาชาติเข้ามาแทรกแซงการเมืองนั้นสะท้อนถึงอะไร และเจตนารมณ์เพื่ออะไร และมีผลดีหรือผลเสียต่อประเทศนั้นได้อย่างไร แล้วโลกใบนี้จะเป็นอย่างไรต่อการเมืองของประชาคมโลกได้อย่างไร
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่