ฮง สถาพร งามเรืองพงศ์ เข้าถือหุ้น TTA 70 ล้านหุ้น

กระทู้ข่าว
TTA : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 25/06/2563
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)  19,908      
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)  67.48      
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26/03/2564 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด  25,369      
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น  95.67      
ลำดับ  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  จำนวนหุ้น (หุ้น)  % หุ้น
1.   CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH  150,000,000  8.23
2.   MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI  131,905,417  7.24
3.   นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ  123,975,642  6.80
4.   น.ส. อุษณา มหากิจศิริ  80,905,037  4.44
5.   นาย สถาพร งามเรืองพงศ์  70,741,900  3.88
6.   บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด  54,607,624  3.00
7.   นาย ทศพล แววมณีวรรณ  47,850,000  2.63
8.   นาย พิพัฒน์ เตียธวัฒน์  39,000,000  2.14
9.   SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED  38,350,078  2.10
10.   DBS BANK LTD  22,620,700  1.24

โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่