[หุ้นกู้] ผู้ลงทุนรายใหญ่ ต้องรักษาสถานะไว้ตลอดหรือไม่

กระทู้คำถาม
นิยามผู้ลงทุนรายใหญ่
บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
                                  (ก)  มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป  
                                  (ข)  มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป
                                  (ค)  มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
                                       หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงิน  ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป

นาย A  มีรายได้เงินเดือนทั้งปีเกิน 4 ล้านบาท    ก็ใช้ใบที่ยื่น ภงด.91 ส่งเป็นหลักฐาน   เพื่อซื้อหุ้นกู้แบบที่รายใหญ่ซื้อได้
พอปีถัดไป   นาย A ได้เงินไม่เยอะเท่าเดิม   เหลือแค่ 3 ล้านบาท     จะส่งผลอย่างไร     โดยนาย A มีถือหุ้นกู้หลายตัวทั้งแบบรายย่อย และรายใหญ่

นาย B   มีใบหุ้นกู้รวม 10 ล้านบาท   ก็ส่งเป็นหลักฐาน  เพื่อซื้อหุ้นกู้แบบที่รายใหญ่ซื้อได้
พอผ่านไป 6 เดือน    จำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉิน   เลยขายหุ้นกู้ตลาดรองไป 2 ล้านบาท      ทำให้ยอดรวมถือหุ้นกู้เหลือ 8 ล้านบาท    
จะส่งผลยังไง   ต้องทำอย่างไรบ้าง
แก้ไขข้อความเมื่อ
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่