“แรงงานข้ามชาติอพยพเข้าประเทศไทย”

กระทู้สนทนา
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “แรงงานข้ามชาติอพยพเข้าประเทศไทย” พบการที่แรงงานข้ามชาติอพยพเข้าประเทศไทย อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งสาเหตุที่แรงงานอพยพเข้าไทย เพราะได้ค่าแรงมากกว่า โดยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น คือ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น โควิด-19 สิ่งที่รัฐบาลควรดำเนินการคือ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด และมองว่าการที่มีแรงงานอพยพเข้าไทยจำนวนมากนั้นมีผลเสียมากกว่า

ติดตามผลการสำรวจได้ที่ : https://suandusitpoll.dusit.ac.th/WEB/survey-result/2698/

#SuanDusitPoll #สวนดุสิตโพล #Dusitpoll #ดุสิตโพล #แรงงานข้ามชาติ
#แรงงานต่างชาติ #ปัญหาแรงงานข้ามชาติ #ปัญหาแรงงานต่างชาติ

ติดตามผลการสำรวจของสวนดุสิตโพลได้ทาง 
Website : https://suandusitpoll.dusit.ac.th/WEB/
Facebook : https://www.facebook.com/suandusitpoll
Twitter : https://twitter.com/SuanDusitPoll

แก้ไขข้อความเมื่อ
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่