ถ้าใช้ AI มาเป็นส่วนช่วยในระบอบประชาธิปไตย คุณคิดว่าจะเห็นด้วยไหม

กระทู้คำถาม
ถ้าให้ระบบ AI  มาเป็นส่วนร่วมในระบอบ ประชาธิปไตย  โดยไม่ต้องผ่าน สว สส โดนให้ AI เป็น สส แทนเรา และสามารถส่งเรื่องเข้าสภาโดยตรง โดยมี AI หลักที่เป็นทำหน้าที่คล้ายประธานสภาวิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย ทุกมิติทางด้านสังคม กลไกลทางเศรษฐกิจ การคลัง งบประมาณ รวมถึงข้อเรียกร้องของความต้องการของประชาชน  สรุปมาเป็นนโยบาย ความต้องการของคนในประเทศ
และมีการส่งเรื่องให้ประชาชนโหวตผ่านแอพในโทรศัพท์ เลย ไม่ต้องไปเลือกตั้งหาผู้แทน ทุกคนมีสิทธิโหวต ถ้าในอนาคตเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าถึงประชากรทุกคนแล้ว
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่