มีคำถามเกี่ยวกับทฤษฎีของโควิดมาถามค่ะ

กระทู้คำถาม
มีความเชื่อว่า โรคโควิด-19 เป็นหนึ่งในทฤษฎีสมคบคิด (Conspiracy theory) จากกลุ่มคนที่มี
อิทธิพลของโลก โดยกล่าวว่า “เชื้อไวรัสโคโรนา (Corona virus) นั้นถูกสร้างขึ้นจากการตัดแต่งพันธุกรรมใน
ห้องปฏิบัติการมากกว่าที่จะเป็นเชื้อโรคที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติ” ท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับทฤษฎีนี้
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่