ช่วยแก้โจทย์คณิตศาสตร์2ข้อนี้ทีครับ

กระทู้คำถาม
1. กล่องใหนึ่งมีลูกบอลสีขาว 5 ลูก สีน้ำเงิน 3 ลูก และสีแดง 3 ลูก ถ้าต้องการหยิบบอล 3 ลูก พร้อม
กันจากกล่องใบนี้ จงหาจำนวนวิธีที่จะหยิบลูกบอลโดยที่
1) ได้ลูกบอลครบทุกสี
2) ได้ลูกบอลสีแดงอย่างน้อย 1 ลูก
3) ได้ลูกบอลสีน้ำเงินอย่างน้อย 1 ลูก และไม่มีลูกบอลสีขาว

2. ต้องการเลือกกรรมกาชุดหนึ่งประกอบตัวยนักเรียน 4 คน และครู 1 คน จากนักเรียนชาย 20 คน
นักเรียนหญิง 25 คน และครู 7 คน จงหาจำนวนวิธีที่จะเลือกกรรมการชุดนี้จากเงื่อนไขต่อไปนี้
1) ไม่มีเงื่อนไข
2) เป็นนักเรียนชาย 2 คน
3) เป็นนักเรียนหญิงอย่างน้อย 2 คน
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่