จะซื้อ หุ่นยนต์ดูดฝุ่น งบไม่เกิน 5000 บาท ยี่ห้อไหนดีครับ

กระทู้คำถาม
ที่ดูไว้
1.Xiaomi Sweeping Mopping Robot Vacuum Cleaner G1
https://shopee.co.th/-3840-%E0%B8%9A.%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%94-LWB2J9U3-Xiaomi-Sweeping-Mopping-Robot-Vacuum-Cleaner-G1-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0-%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99-i.231422419.4745464342

2.iaomi Mijia Robot Vacuum Mop G1
https://shopee.co.th/-%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD-3-940-code-SSPJANTECHM-Xiaomi-Mijia-Robot-Vacuum-Mop-G1-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0-mi-i.171003898.6245455370

3.PetVac360
https://shopee.co.th/PetVac360-%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3-Wifi-GYRO-MAPPING-VIRTUAL-WALL-i.12166643.1102559578

4.HOMIE หุ่นยนต์ดูดฝุ่น รุ่น CHARGER PLUS มี WiFi 
https://shopee.co.th/HOMIE-%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-CHARGER-PLUS-%E0%B8%A1%E0%B8%B5-WiFi-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-i.9020334.1487338037

5.AUTOBOT หุ่นยนต์ดูดฝุ่น โรบอท และ ถูพื้น ยอดนิยม รุ่น MINI
https://shopee.co.th/AUTOBOT-%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%97-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-MINI-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C-i.31978271.440817202

6.AUTOBOT หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติ รุ่น Smart Mark 2
https://shopee.co.th/-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5-AUTOBOT-%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-Smart-Mark-2-i.144046792.2589104980

7.MISTER ROBOT หุ่นยนต์ดูดฝุ่น SATURN X2
https://shopee.co.th/MISTER-ROBOT-%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-SATURN-X2-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7-i.9020334.959422607

ไม่ทราบแนะนำรุ่นไหนดีครับ
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่