⚾️มาลาริน/ดูไว้เป็นตัวอย่างค่ะ...ราชกิจจาฯเผยแพร่คำพิพากษาคุก 'ทักษิณ' 5 ปี คดีหุ้นชินคอร์ป

เพี้ยนปักหมุด ฉบับเต็ม! ราชกิจจาฯเผยแพร่คำพิพากษาคุก 'ทักษิณ' 5 ปี คดีหุ้นชินคอร์ป

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564, 19.59 น.วันที่ 14 มกราคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำพิพากษา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ระหว่าง อัยการสูงสุด (โจทก์) และ นายทักษิณ ชินวัตร (จำเลย) เรื่อง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม หรือคดีหุ้นชินคอร์ป ซึ่งขณะเกิดเหตุดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี มีกระทําการฝ่าฝืนกฎหมาย โดยยังคงถือไว้ซึ่งหุ้นบริษัท ชินคอร์ป จำนวน 1,419,490,150 หุ้น หรือประมาณ 48.75% ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2563 ว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 วรรคหนึ่ง (2) และมาตรา 122 วรรคหนึ่ง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 152 (เดิม) การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91
 
โดยองค์คณะพิพากษา มีมติว่า จําเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542 มาตรา 100 วรรคหนึ่ง (2) และมาตรา122 วรรคหนึ่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา152 (เดิม) การกระทําของจําเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตร า91 ดังนั้นองค์คณะผู้พิพากษามีมติเสียงข้างมากให้ลงโทษฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐจําคุก 2 ปี ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการเข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สําหรับตนเอง หรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้นจําคุก 3 ปี รวมเป็นจําคุก 5 ปี ให้นับโทษจําคุกจําเลยต่อจากโทษจําคุกของจําเลยในคดีหมายเลขแดงที่อม. 4/2551 และต่อจากโทษจําคุกของจําเลยที่ 1 ในคดีหมายเลขแดงที่อม. 10/2552 ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองข้อหาและคําขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

อ่านฉบับเต็ม : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/002/T_0022.PDF
 
https://www.naewna.com/politic/545493

คดีนี้คือบทเรียนที่ดีให้นักการเมือง

ความจริงเรื่องนักการเมืองทำความผิดต่อหน้าที่รับประโยชน์ใส่ตัวที่ควรทราบกัน

คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 5
" ลงโทษฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ถือหุ้น
ในบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญา
กับหน่วยงานของรัฐจําคุก 2 ปี
ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือดูแล
กิจการเข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สําหรับ
ตนเอง หรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้นจําคุก 3ปี
รวมเป็นจําคุก 5 ปี "

คดี อม.4/2551 คดีEXIM BANKปล่อยกู้
จำคุก3ปี
http://spmcnews.com/?p=15576

คดี อม.10/2552 คดีหวยบนดินจำคุก2ปี
https://prachatai.com/journal/2019/06/82830

รวมโทษจำคุกที่นับต่อกันทั้งหมด=10ปี

ส่วนคดีที่ดินรัชดา จำคุก2ปี แต่ขาดอายุความ
ไปแล้วเมื่อปี2561 จึงไม่นำมานับรวมด้วย
https://www.dailynews.co.th/crime/672498

ปล. เด็กรุ่นใหม่ควรนำเวลาว่างในช่วงนี้ ซึ่ง
ยังไม่มีการนัดชุมนุม มาศึกษาถึงเหตุผลของ
การเกิดรัฐประหารเมื่อปี2549
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่