(เวอร์ชั่นใหม่) โปรดอ่าน เงื่อนไขการลงทะเบียนขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน เราเที่ยวด้วยกัน

กระทู้สนทนา
สำหรับ 1 ล้านสิทธิห้องพัก ที่เริ่มวันที่ 28 ธันวาคม 2563 และประสงค์จะได้รับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน 
มีการปรับปรุงข้อกำหนดเงื่อนไข ใหม่ ที่เคยเป็นสีเทาไม่ชัดเจน เป็นปัญหาที่ผ่านมา ก็อธิบายได้ชัดเจนขึ้น 

1.  ตามปกติ จะต้องเดินทางกลับมาจาก เราเที่ยวด้วยกัน แล้วจึงมาลงทะเบียนรับสิทธิตั๋วเครื่องบิน แล้วถึงมาได้อ่านเงื่อนไขตัวเต็ม อันใหม่นี้ บางทีอาจทำให้ ประชาชน ผู้ขอรับสิทธิ ทำผิดจากเงื่อนไข จึงควรศึกษาเงื่อนไขให้เข้าใจ ก่อนการวางแผนการเดินทาง 

2. ข้อกำหนดแบบสั้น เรื่องรับสิทธิตั๋วเครื่องบิน ยังคงข้อความว่า "ผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นผู้จองห้องพักในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และเป็นผู้จองและร่วมโดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวเท่านั้น"  ของเดิม จะไม่มีส่วนท้าย "และร่วมโดยสารในเที่ยวบิน"

3. เงื่อนไขฉบับเต็ม กำหนดว่า "ผู้จองห้องพักที่ได้รับสิทธิจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน จะต้องเป็นผู้ร่วมเดินทางในการจองตั๋วเครื่องบินดังกล่าวด้วย และจะต้องมีชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษบนบัตรโดยสารที่สะกดถูกต้องและตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนของตน"  นั่นคือ ไม่ได้กำหนดว่า ต้องเป็นผู้จองตั๋วเครื่องบิน

4. รอบใหม่นี้ หาก จับคู่ Booking No กับ Booking ID ผิดพลาด  จะไม่สามารถขอแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนดังกล่าวในภายหลังได้อีก (โหดมาก)
(เช่น มีตั๋วเครื่องบิน หลาย  Booking ID ของขาไป แยก ขากลับ แต่เวลากรอกลงทะเบียนใช้สิทธิ  ไปจับคู่กับ ห้องพัก Booking No ผิดคู่ ผิดวันเดินทาง)  

5. เงื่อนไขใหม่ ระบุชัดเจนขึ้น "ผู้ลงทะเบียนจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินได้อีก หากรัฐบาลได้ดำเนินการพิจารณาตรวจสอบสิทธิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว" 

6. ประเด็นชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ บนบัตรประชาชน กับ บนบัตรโดยสาร Booking ID  ที่เคยเป็นปัญหาสำหรับหลายๆ กรณีที่ผ่านมา ครั้งนี้ เงื่อนไข ให้ไปติดต่อสายการบิน ขอแก้ไขให้เหมือนกัน ก่อน ลงทะเบียนรับสิทธิ  นั่นคือ ถ้าผิดไปแล้ว มาลงทะเบียน จะเสียสิทธิรับเงินคืนตั๋วเครื่องบิน 

     

 

 

 
แก้ไขข้อความเมื่อ
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่