อยากเสนอให้ Skylane เก็บค่าใช้บริการสนามเพือใช้เป็นทุนปรับปรุงสนาม

กระทู้สนทนา
ต้องขอบคุณ SCB และ AOT ที่ช่วยสร้างสนามลู่ปั้น Skylane
เพื่อให้ประชาชนใช้ออกกำลัง

และยังคอยสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงสนามเป็น CSR มาตลอด
ซึ่งค่าใช้จ่ายน่าจะไม่น้อย

แต่อยากเสนอให้ทางสนามเก็บค่าใช้บริการบ้าง 10 หรือ 20 บาทก็ได้
เพื่อเป็นทุนในการปรับปรุงสภาพสนามให้สมบูรณ์

เพราะเศรษฐกิจแบบนี้ SCB และ AOT น่าจะมีภาระเรื่องค่าใช้จ่ายเหมือนกัน
และการเก็บค่าใช้บริการ เหมือนให้นักปั่นมีส่วนร่วมในการดูแลสนามด้วย
ซึ่งในระยะยาวน่าจะส่งผลดีกว่า

นักปั้นส่วนมากก็ไม่น่าเดือดร้อนนะ
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่