กรมพลศึกษามอบรางวัลพระพลบดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 87 ปี

กรมพลศึกษามอบรางวัลพระพลบดี เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพลศึกษาให้แก่ประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 87 ปี
 
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “พระพลบดี” ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่การพลศึกษาของชาติจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการสร้างสรรค์และพัฒนาการพลศึกษาประเทศไทยให้เจริญยิ่งขึ้น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 87 ปีกรมพลศึกษา 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563  โดยมี ดร.นิวัตน์  ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้อธิบดีกรมพลศึกษา  ยังได้มอบรางวัลเพชรพลศึกษา ปี พ.ศ. 2563 ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

รางวัลพระพลบดี มีที่มาความสำคัญโดยกรมพลศึกษาได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ  “พลศึกษาแห่งชาติ” บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่การพลศึกษาของชาติจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ส่งเสริมขวัญกำลังใจในการสร้างสรรค์และพัฒนาการพลศึกษาของชาติให้เจริญสืบไป รางวัลแบ่งเป็น สาขาการบริหารการพลศึกษา สาขาการพัฒนาการเรียนการสอนพลศึกษา  สาขาการส่งเสริมการพลศึกษา และเนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา ปี 2563 นี้ กรมพลศึกษาได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ด้านการพลศึกษา การกีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้มีความรู้ความสามารถมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  อีกทั้งได้สนับสนุนนโยบาย และมีผลงานการพัฒนาวิชาชีพพลศึกษา การกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องให้มีความเจริญก้าวหน้าได้รับการยอมรับของชุมชนและสังคมเพื่อรับรางวัล   พระพลบดี รวม 8 ท่าน

ประกอบด้วย สาขาการบริหารการพลศึกษา ได้แก่ (1) พระยาจินดารักษ์ (จำลอง สวัสดิ์-ชูโต) อดีตอธิบดีกรมพลศึกษา (คนที่ 2)  (2) นายปรีดา รอดโพธิ์ทอง อดีตอธิบดีกรมพลศึกษา (คนที่ 10) (3) พลตรี จารึก  อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการ โอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้แก่ (1) ศาสตราจารย์ นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ อดีตรักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย
​สาขาการส่งเสริมการพลศึกษาและการกีฬา ได้แก่ (1) นายพิพิธพร แก้วมุกดา อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ อินทรปาน อดีตคณะกรรมการโอลิมปิกสากล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
​สาขาการเรียนการสอนพลศึกษาและการกีฬา ได้แก่ (1) นายสืบ จุณฑะเกาศลย์ อดีตผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กรมพลศึกษา (2) นายประวิทย์ ไชยสาม อดีตเจ้าหน้าที่พลศึกษา 6 กรมพลศึกษา อดีตผู้ฝึกสอนฟุตบอล ทีมชาติไทย ชุดแชมป์ ซีเกมส์ 2 สมัย และชุดแชมป์ คิงส์คัพ 3 สมัย

นอกจากนี้ยังได้มอบรางวัล “เพชรพลศึกษา” ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา แก่สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นต้นแบบของทรัพยากรบุคคลและองค์กรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา  โดยรางวัลเพชรพลศึกษา แบ่งเป็น รางวัลประเภทต่าง ๆ ได้แก่ (1) ประเภท องค์กร คัดเลือกจากองค์กรที่มีการส่งเสริมด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา มีองค์กรที่ได้รับรางวัล 9 หน่วยงาน (2) ประเภท บุคคล ประกอบด้วยบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ และ อาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) มีบุคคลได้รับรางวัลรวม 23 คน

แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กิจกรรมองค์กร
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่